Thursday, 25 July 2024 - 11 : 51 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

สำเร็จ! ไทยส่ง THEOS-2 ขึ้นสู่วงโคจร

ดาวเทียม THEOS-2 ขึ้นสู่วงโคจรอีกครั้ง วันที่ 9 ต.ค. เวลา 08.36 น. ภารกิจครั้งประวัติศาสตร์

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ในช่วงเวลา 08.36 น.ของวันที่ 9 ต.ค. มีการนำส่งดาวเทียม THEOS-2 ขึ้นสู่วงโคจรอีกครั้งที่ท่าอวกาศยานเฟรนช์เกียนา ทวีปอเมริกาใต้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ GISTDA Arianespace และ AIRBUS ได้พบสาเหตุการยุติการนำส่งเมื่อวันที่ 7 ต.ค. เวลา 08.36 น.ว่าเกิดจากการที่ ในช่วง 14 วินาทีสุดท้าย ระบบได้ตรวจพบความผิดปกติเล็กน้อยของสัญญาณจากอุปกรณ์สำหรับการนำส่งซึ่งมีการตั้งค่าเกณฑ์การยอมรับได้ไว้เข้มงวดมาก ระบบจึงตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งหลังจากวิเคราะห์ถึงที่มาและแก้ปัญหาแล้วถึง Arianespace ยืนยันว่าพร้อมที่จะนำส่งดาวเทียม THEOS-2 ขึ้นสู่วงโคจรอีกครั้ง

“ในนามของกระทรวง อว. ขอกราบขอบพระคุณ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ที่ให้กำลังใจและการสนับสนุนทุกอย่าง และขอขอบคุณที่คนไทยสนใจให้ความสำคัญ และติดตามกับการนำส่งดาวเทียม THEOS-2 ขึ้นสู่วงโคจร ภารกิจนี้ไม่ใช่เป็นของกระทรวง อว. แต่เป็นภารกิจของประเทศ” รมว.กระทรวง อว.กล่าว

© 2021 thairemark.com