Thursday, 25 July 2024 - 11 : 03 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผู้ว่าฯปทุมธานีกราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดเพื่อสิริมงคล

ผู้ว่าฯ ปทุมธานี เข้ากราบนมัสการพระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 5 ตุลาคม 2566 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เดินทางเข้ากราบนมัสการ พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

จากนั้นในเวลา 14.30 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เดินทางไปกราบนมัสการพระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมาราม ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยมีนางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอสามโคก นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอลำลูกกา นายคมสัน ญาณวัฒนา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกราบนมัสการ

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า ในโอกาสเข้ากราบนมัสการขอพรพระคุณเจ้าทั้ง 2 รูปในวันนี้ ได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้า ในการให้ข้อคิดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต และนำไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ให้เกิดเป็นสิริมงคลเป็นประโยชน์ ในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน สามารถฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆ ไปได้ด้วยดี มีกำลังกาย กำลังใจที่ดีในการมุ่งขับเคลื่อน และพัฒนาจังหวัดปทุมธานีให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนสืบไป

© 2021 thairemark.com