Friday, 24 May 2024 - 2 : 03 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหกรรมหิดลเพื่อสังคม

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหกรรมหิดลเพื่อสังคม (MUSEF 2023) หัวข้อ “มาร่วมสร้างสังคมไทยสุขภาพดี ด้วยการลดบริโภคโซเดียม LOW SODIUM FESTIVAL”วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ Foyer มหิดลสิทธาคาร และศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการลดบริโภคโซเดียมจนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารได้ รวมทั้งสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ กลไกลการดำเนินงาน ตลอดจนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ ผู้มีส่วนได้ส่วนส่วนเสียทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่สนใจในประเด็นการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีอีกทั้งส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยสร้างสังคมสุขภาพดีในอนาคตด้วยการลดการบริโภคโซเดียม

© 2021 thairemark.com