Monday, 20 May 2024 - 11 : 41 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ชลบุรีจัดกิจกรรม ผู้ว่าฯพบสื่อมวลชนสร้างความสัมพันธ์ กระจายข่าวสารสู่ประชาชนถูกต้อง รวดเร็ว

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ สโมสร ไทยออยล์ บางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชลบุรี ปี 2566 โดยมีนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายนิติ วิวัฒน์วานิช, นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี นางพนิดา จันทวัฒน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม

จังหวัดชลบุรีร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี จัดโครงการดังกล่าวเพื่อเปิดเวทีพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกับสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ทั่วจังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งสื่อสารประเด็นสำคัญของจังหวัดชลบุรีกับสื่อมวลชนถึงแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรีประจำปี 2566-2570 เช่น ประเด็นการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor :EEC) และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ยังได้ขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยนำเสนอข่าวสารการพัฒนาจังหวัดชลบุรีมาโดยตลอด และขอความร่วมมือช่วยกันนำเสนอข่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชลบุรีต่อไปจากนี้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์อันดีของทุกพื้นที่ในจังหวัด โดยทางจังหวัดเองพร้อมสนับสนุนข้อมูลและข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีให้เป็นลำดับต้นของประเทศต่อไป

© 2021 thairemark.com