Sunday, 26 May 2024 - 1 : 36 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

อำเภอภูสิงห์ เร่งขับเคลื่อนโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวลี นารีรัตนราชกัญญา

จ่าเอกสมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวลี นารีรัตนราชกัญญา ณ ศาลาประชาคมบ้านพนมชัย หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปลัดอำเภอ ข้าราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่บ้านพนมชัย และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกินกรรมฯ

ในการนี้ นายสรรณ์ญา กระสังข์ พัฒนาการอำเภอภูสิงห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม การดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย

  1. กิจกรรม “ถนนสายวัฒนธรรม นุ่งผ้าไทยใส่บาตร” ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อนำไปมอบแก่ครัวเรือนยากจน ที่ตกเกณฑ์รายได้ Thai QM /TP Map ภายในบ้านพนมชัย หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยตามอญ
    2.กิจกรรม “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้กับชุมชน
    3.การมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนยากจน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครัวเรือนยากจน
© 2021 thairemark.com