Sunday, 26 May 2024 - 12 : 32 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“บิ๊กหมอก”ประธานพิธีฉลองโคมประทีปพระราชทาน เข้าพรรษา สำนักสงฆ์ภูยอดรวย ศรีเชียงใหม่

นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกฯรัฐมนตรี พร้อมนายอำเภอศรีเมืองใหม่ และข้าราชการได้ร่วมพิธีจัดกิจกรรมมณีนพรัตน์ราชธานีศรีสยามเทิดพระเกียรติปีที่ 2โครงการโคมประทีปสืบสานงานเข้าพรรษามรดกวัฒนธรรมของไทย” สืบสานพระศรัทธาองค์รัตนาศรีแผ่นดิน“ ภายในงานมีการ จัดกิจกรรมถวาย โคมประทีปและเทียนพรรษาเพื่อสืบสานรักษาอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของไทย ทางคณะผู้จัดงานมีมติที่ประชุม เพื่อดำเนินการขอพระราชทานพระราชานุญาต เชิญพระนามาภิไธยประจำพระองค์ประดับบน โคมประทีป จำนวน 168โคม เพื่อถวายวัดในพระพุทธศาสนา

ในการนี้ คุณสุภาพัณณ์ บุราณ ได้เสนอชื่อ สำนักสงฆ์ภูยอดรวย เพื่อเข้าร่วมโครงการนี้ซึ่งคณะกรรมการของสมาคมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม แห่งประเทศไทย ผู้ประสานงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณาถวายแด่ พระอาจารย์อุทัย อุตตโม (ลำดับที่ 012) เข้ารับโคมประทีปพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ก.ค 2566 ณ พระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพ ฯ จึงได้กำหนด จัดพิธีฉลอง โคมประทีป พระราชทานฯ และถวายเทียนพรรษา ณ. สำนักสงฆ์ภูยอดรวย ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

© 2021 thairemark.com