Friday, 24 May 2024 - 1 : 47 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“โดกุดามิ”ร่วมสู้โควิค-19 ผู้ต้องขังหญิง

“พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ์” อดีตนายกรัฐมนตรี นำผู้ผลิตและวิจัยผลิตภัณฑ์สยบเชื้อไวรัส ร่วมฝ่าวิกฤติมหันตภัยผู้ต้องขังหญิงติดเชื้อ“ไวรัส โควิค-19” บริจาคผลิตภัณฑ์สมุนไพร“โดกุดามิ” ยับยั้งทำลายเชื้อโรคร้าย แก่ทัณฑสถานหญิงกลาง พร้อมประกาศสร้างความมั่นใจ สมุนไพรจากผลงานฝีมือคนไทย คือหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาและป้องปกภัย จากมหันตภัยเชื้อโรคร้ายโควิค

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ กรมราชทัณฑ์ “พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ์” อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 22 ในฐานะประธานที่ปรึกษา กลุ่ม บริษัท โพรแลค (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำพา ดร.อัศวิน วัฒนปราโมทย์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทโพรแลค (ประเทศไทย)  และ นายอากร สนิทใจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ อินกรีเดี้ยนท์ จำกัด เข้าไปบริจาคผลิตภัณฑ์สมุนไพร “โดกุดามิ” ให้แก่ ทัณฑสถานหญิงกลาง เพื่อใช้กับผู้ต้องขังหญิงและเจ้าหน้าที่ ในการต่อสู้กับการติดเชื้อ โควิค-19 โดยมี นายกฤช กระแสร์ทิพย์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม รับมอบ จำนวน 3,000 ขวด มูลค่า 5 ล้านบาท ซึ่ง พล.อ.ชวลิต ได้กล่าวในพิธีมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วยความมั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ โดกุดามิ เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ผลิตและวิจัย โดยคนไทย จะเป็นที่หนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาและปกป้องมหัตภัยจากเชื้อโรคร้าย โควิค-19 เนื่องจากได้เห็นและมีประสบการณ์โดยตรงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ที่เกิดผลลัพธ์อันชัดเจน

ด้าน ดร.อัศวิน วัฒนปราโมทย์ เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัท โพรแลค ประกอบด้วย บริษัท โพรแลค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท โพรแลค (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท โดกุดามิ เอเซียจำกัด บริษัท โกลบอล เฮิร์อบ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท เอ อินกรีเดี้ยนท์ จำกัด ดำเนินกิจการ ปลูกและแปรรูป ผลิต วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรไทย เพื่อทดแทนยารักษาโรค และผลิตภัณฑ์ทางการการแพทย์ มานานกว่า 20 ปี เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหลายประเทศ และต่างประเทศ มีโรงงานที่ได้มาตรฐานระดับสากล อาทิ  ISO9001/2015 – GMP Codex GMP และมาตรฐานการผลิตระดับ ดีมาก ของสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานการปลูกพืชสมุนไพรในระบบออแกนิค ไร้สารพิษ ระดับโลก เช่น USDA/UK/ JAS /EU/BIO SWISS

ที่สำคัญคือการได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนวิจัยไทย (สกว) สำนักนายกรัฐมนตรี ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ) ปัจจุบัน สำนักงานกองทุนวิจัยไทย เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกสว) บริษัท โพรแลค (ประเทศไทย) รับหน้าที่ปลูก แปรรูป และผลิต ส่วนบริษัทในเครือ ทำหน้าที่ด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ที่ผ่านมาบริษัทโพรแลค (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย หลายแห่ง เช่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวลัยรุขเวท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินกาวิจัย ตั้งแต่ดินในแปลงปลูก จนถึงการวิจัยในผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ

ไม่เพียงเท่านั้น ตลอดระยะเวลายาวนานถึง 20 ปี เริ่มการวิจัยและพัฒนาในช่วงต้นๆนั้น มุ่งเป้าไปที่การหาพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพในการรักษา บรรเทา การติดเชื้อ ไวรัส HIV/AIDs โดยดำเนินการทดลองตั้งแต่ในหลอดทดลอง ในสัตว์ทดลอง และสุดท้ายดำเนินการวิจัยทางคลีนิคในมนุษย์ เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน ในผู้ป่วย HIV/AIDs การศึกษาวิจัยในมนุษย์ ดำเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสร็จสิ้นเมื่อประมาณ ปลายปี 2562 โดยเมื่อเริ่มต้น ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมครบถ้วน และสามารถทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส HIV/AIDs กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติ ตรวจหาเชื้อไวรัสในร่างกายไม่พบ แม้ว่า ผู้ป่วยที่กลับมามีสุขภาพชีวิตดังเดิม จะไม่ได้รับรับผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องมานานเกือบ 10 ปี ก็ยังคงแสดงผลเป็นลบ (ปราศจากเชื้อไวรัสในร่างกาย) ซึ่งการวิจัย ดังกล่าวได้มีการนำเสนอตีพิมพ์ในวารสารด้านการแพทย์ และสัมฤทธิ์ผลของผู้ป่วยนับร้อยคน ปราศจากเชื้อ กลับมาใช้ชีวิตเป็นคนปกติ และบางคนในกลุ่มผู้ที่เคยติดเชื้อเอดส์ ได้รับเชิญให้เป็นผู้แทนของ UNAIDs เพื่อนำเสนอประสบการณ์การป้องกัน และการใช้ชีวิตในระหว่างที่ยังเป็นผู้ป่วยรับการบำบัดรักษาอยู่

นอกเหนือไปจากงานวิจัย เกี่ยวกับการเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเพื่อต่อสู้กับไวรัสเอดส์ในผู้ป่วยเหล่านั้นแล้ว บริษัทโพรแลค ยังได้รับทุนให้ทำวิจัยร่วมกับ มหาวิทยาลัยดังกล่าวในเรื่องการยั้บยั้งรักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆ โรคเบาหวาน โรคไม่ติดเชื้ออื่น ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อต้านการชรา เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นยารักษาโรคชนิดต่างๆ ที่ไร้สารพิษ ไร้สารเคมี

“สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มบริษัทโพรแลค คือการที่ได้มีส่วนให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโท ถึง ปริญญาเอก ได้เข้าถึงงานวิจัยที่ชัดเจน นำไปใช้ได้จริง และเพิ่มพูนทักษะเพื่อให้เกิดนักวิจัยที่มีกระบวนการคิดและหาแนวทางทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดได้จริง จนถึงวันนี้ ได้มีนักวิจัยรุ่นใหม่ระดับปริญญาเอก ผ่านการวิจัยที่จับต้องได้จริงมากกว่า 10 คน ภายใต้การกำกับดูแลของคณาจารย์ที่เปิดใจยอมรับในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย และภูมิปัญญาไทย”

ดังนั่น การบริจาคผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้แก่กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ครั้งนี้ ถือว่า เป็นการนำสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาของนักวิทยาศาสตร์ไทย นักศึกษาผู้ช่วยวิจัย และมหาวิทยาลัย เห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็น ที่จะต้องแสดงออกให้เห็นถึงการวิจัยและพัฒนาในสิ่งที่สามารถจัดหาได้ในประเทศ และ มีเหตุผล มีเอกสารการวิจัยอ้างอิงชัดเจน มิฉะนั้นแล้ว บรรดาผู้ป่วยอาจจะต้องเสียโอกาสในการรักษาพยาบาล เสียโอกาสในการเข้าถึงสิ่งที่มาจากเงินภาษีอากร ที่ผ่านมาจากการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนวิจัยไทย และเงินของมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยจะไม่ปล่อยให้ภูมิปัญญาไทย จากงานวิจัยมาตรฐานเหล่านี้ ถูกแอบอ้าง อวดอ้าง สร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการระบาดของไวรัสโควิด นั้น บริษัทฯ ได้แจกจ่ายบางส่วนให้แก่ผูติดเชื้อ และเปิดใจยอมรับไปใช้ มีผลยับยั้งการแพร่กระจาย และทำลายเชื้อไวรัสได้อย่างมีนัยยะ สำคัญ

© 2021 thairemark.com