Saturday, 13 July 2024 - 10 : 16 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ส.ขายตรงไทยบริจาค4แสนสนับสนุนศิริราช

สมาคมการขายตรงไทย ร่วมบริจาค 400,000 บาทสนับสนุนศิริราชมูลนิธิจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจรักษาผู้ป่วยโควิด-19

จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นจนอุปกรณ์ทางการแพทย์มีไม่เพียงพอต่อการรักษา สมาคมการขายตรงไทยมีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงร่วมบริจาคทุนทรัพย์ จำนวน 400,000 บาท ให้แก่ศิริราชมูลนิธิเพื่อการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจในการใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19

โดยมีคุณโสพิศ ชัยเรือง รองหัวหน้าสำนักงานศิริราชมูลนิธิ (ซ้าย) และคุณพรทิพย์ ดีมานพ หัวหน้าฝ่ายรับบริจาคศิริราชมูลนิธิ (ขวา) เป็นผู้แทนรับมอบสมาคมการขายตรงไทยขอเป็นส่วนหนึ่งของพลังในสังคมไทยและเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกัน

© 2021 thairemark.com