Sunday, 26 May 2024 - 1 : 38 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

7 ส.ส.ป้ายแดง พรรคก้าวไกลฟิต ตบเท้าพบผู้ว่าฯชลบุรีหารือแก้ไขความเดือดร้อนประชาชน

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับและร่วมหารือข้อราชการเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติราชการและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการในจังหวัดชลบุรีกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี พรรคก้าวไกล จำนวน 7 คนคือ

  1. นายวรท ศิริรักษ์ สส. เขต 1
  2. นางสาววรรณิดา นพสิทธิ์ สส. เขต 2
  3. นายชวาล พลเมืองดี สส. เขต 3
  4. นางสาวกฤษฏิ์ ชีวะธรรมานนท์ สส. เขต 6
  5. นายสหัสวัต คุ้มคง สส. เขต 7
  6. นายจรัส คุ้มไข่น้ำ สส. เขต 8
  7. นายยอดชาย พึ่งพร สส. เขต 9

โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์, นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา, นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายชัยพร แพภิรมต์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี นางสาวอสิตรา รัตตะมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี ร่วมหารือ ข้อราชการ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ที่ร้องเรียนผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตจังหวัดชลบุรี ให้ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที

ทั้งนี้นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ยังให้คำแนะนำกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีป้ายแดง พรรคก้าวไกล เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของทางราชการ ว่ามีอำนาจขอบเขตแค่ไหนและพร้อมที่จะหารือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ไปด้วยกัน จึงเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้พูดคุยหารือเพื่อช่วยกันขจัดปัดเป่าความทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชน และช่วยกันหาแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชลบุรีต่อไป

© 2021 thairemark.com