Monday, 20 May 2024 - 10 : 33 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เหล่ากาชาดชลบุรีลงพื้นที่มอบถุงยังชีพผู้ยากไร้ เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเดียง ผู้สูงอายุ

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา13.30 น. น.ส.ประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบถุงยังชีพบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2566 ตามโครงการมอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการและโครงการเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเดียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

โดยมีนายศรายุทธ์ ไชยกอง นายอำเภอเกาะจันทร์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม ณ อาคารเอกประสงค์เทศบาลตําบลท่าบุญมี ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

โครงการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เล็งเห็นความเดือดร้อน การบรรเทาทุกข์ พี่น้องชาวจังหวัดชลบุรี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯและถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

จึงได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพจำนวน 200 ถุง ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ และมอบถุงยังชีพ จำนวน 20 ถุง พร้อมเงินสดช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

จากนั้น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมนายอำเภอเกาะจันทร์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้ลงพื้นที่เดินทางไปที่ตำบลท่าบุญมี เพื่อมอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 รายดังนี้

  1. นายสมหมาย โอ้เหรียญ บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 4 ต.ท่าบุญมี
  2. นายสุทิน มีพงศ์ บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 2 ต.ท่าบุญมี

โดยกำหนดการครั้งต่อไป เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี จะได้ลงพื้นที่ อำเภอบ้านบึงและอำเภอหนองใหญ่ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566

© 2021 thairemark.com