Thursday, 23 May 2024 - 3 : 24 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผู้ว่าฯชลบุรี มอบหมวกกันน็อค100 ใบ เด็กนักเรียน เสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 มิถุนายน 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบหมวกนิรภัยให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ตามโครงการ ”ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคทุกคน” ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชลบุรีได้จัดสรรหมวกนิรภัย จำนวน 100 ใบ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชลราษฎรอำรุง เพื่อเป็นการเสริมสร้างพฤติกรรมในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์

เพื่อลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บบริเวณศีรษะและการเสียชีวิตให้กับนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 15 – 18 ปี และเด็กเล็กที่ผู้ปกครองใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะในการรับ – ส่ง ไปโรงเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้กับนักเรียน รวมทั้งเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ข้าราชการ และนักเรียนโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ร่วมงาน

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ยังได้เน้นย้ำไปถึงประชาชนทั่วไปให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ และอีกหนึ่งมาตรการที่จะช่วยให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยมากขึ้น คือการวางมาตรการสำหรับผู้มาติดต่อราชการที่ศาลากลางจังหวัดและที่อำเภอหากใครขี่จักรยานยนต์มา จะต้องสวมหมวกนิรภัยมาด้วย

© 2021 thairemark.com