Sunday, 21 April 2024 - 4 : 04 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“รฎาวัญ”จับมือแพทย์แผนไทยแจกยาแผนไทยให้ผู้ป่วยที่กักตัวอยู่บ้านฟรี

นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและประธานองค์กรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เปิดเผยว่า เพื่อช่วยดูแลสุขภาพประชาชนที่กักตัวอยู่ที่บ้าน และมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพื้นบ้าน ที่เป็นเครือข่ายองค์กรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด พร้อมใจกันอาสาดูแลสุขภาพของประชาชนทุกเพศทุกวัยที่กำลังเจ็บป่วยมีไข้ตัวร้อน ไอและเจ็บคอ ด้วยตำรับยาแผนไทยที่มีคุณภาพฟรี ภายใต้”โครงการ แพทย์แผนไทยช่วยชาติ” ที่ผ่านมาแต่ละคลินิกเคยใช้รักษาไข้ทุกชนิดให้แก่ผู้ป่วยได้ผลดีมาแล้ว

ตั้งแต่มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่รอบแรก หลายคลินิกได้ให้การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการไข้ ตัวร้อน ไอ เจ็บคอ แน่นหน้าอก มีผื่นขึ้นตามผิวหนัง ท้องเสีย เมื่อให้รับประทานยาแผนไทยประม3-4 ตำรับ ระยะหนึ่งอาการก็เป็นปกติไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆเลย ซึ่งการรักษาด้วยยาแผนไทยจะต้องมีแพทย์แผนไทยดูแลให้คำปรึกษาแนะนำอย่างใกล้ชิดเพราะจะต้องสังเกตอาการและมีการเพิ่มยา ลดยาและเสริมยาเป็นระยะจนกว่าอาการจะเป็นปกติ

รฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์

พทว.ณิชกรณ์วัน วัดพุทธญาณวงศ์ คลีนิกทับลานการแพทย์แผนไทย และกรรมการสภาครูแพทย์แผนไทย กล่าวว่า ตำรับยาสมุนไพรไทยที่ใช้รักษาผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆนั้นได้มีการพัฒนาให้ทันสมัย สะอาดปลอดภัย มีคุณภาพตลอดเวลา ผู้มีความรู้เวชกรรมไทยจะรู้ดีว่าควรจะใช้ตำรับยาใดเป็นหลักในการรักษาโรคใด และถ้ามีอาการแทรกซ้อนจะใช้ตำรับยาใดมาประกอบรักษา รวมทั้งจะเลือกใช้ตำรับยาใดที่ไม่กระทบต่อผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ทับลานคลีนิกฯได้เข้าร่วม”โครงการคลินิกแพทย์แผนไทยช่วยชาติ”ได้ส่งยาแผนไทย 3 ตำรับคือ ยาห้าราก ยาจันทลีลาและยาประสะฟ้าทะลายโจร นอกจากนี้ยังมีหมอพื้นบ้านส่งยาแก้ไข้ลงปอด ไปให้ผู้ป่วยที่มีไข้ ตัวร้อน มีน้ำมูก แน่นหน้าอก ไอและเจ็บคอ ที่กักตัวอยู่ที่บ้าน โดยตั้งกลุ่ม LINE ให้ผู้ป่วยรายงานอาการทุก 3 ชั่วโมง มีคำแนะนำและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดจนกว่าไข้จะลดลงและอาการทุกอย่างเป็นปกติ ซึ่งมีคุณรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ในฐานะนักศึกษาเภสัชกรรมไทย สถาบันภัทรเวชสยามการแพทย์แผนไทยมาช่วยประสานงานในกลุ่ม LINE ด้วย

นายประจวบ จันทร์เพ็ญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า คลีนิกแพทย์แผนไทย และหมอพื้นบ้านในภาคใต้ต่างก็มีตำรับยาแผนไทยที่ผลิตจากสมุนไพรไทย ใช้รักษาอาการไข้ทุกชนิดได้ผลดีตลอดมารวมทั้งในช่วงปี2500-2510 ที่มีไข้ชิคุนกุนยาระบาดตำรับยาแผนไทยก็เคยใช้รักษาผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยาหายเป็นปกติ จึงมั่นใจว่าตำรับยาแผนไทยเช่นยาห้าราก จันทลีลา และตำรับยาที่มีส่วนผสมของฟ้าทะลายโจรและพืชสมุนไพรที่สำคัญหลายชนิดสามารถใช้ป้องกันและรักษาอาการไข้ทุกชนิดได้ คลีนิกแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพื้นบ้านในภาคใต้ก็พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่เป็นไข้ทุกชนิดทางออนไลน์ด้วย

ทางด้านพลตรีถิรเดช ทรัพย์เขื่อนขันธ์ ประธานองค์กรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยภาคกลาง กล่าวว่า เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค ประชาชนทุกคนควรบริหารปอดและหัวใจให้แข็งแรง ด้วยการบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตน ซึ่งทำไม่ยากเลย แต่ละท่าจะต้องหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆประกอบไปด้วย นอกจากนี้จะต้องรับประทานอาหาร เมนูที่มีพืชสมุนไทยด้วย เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด มะนาว กระชาย ฯลฯ ส่วน การรับประทานฟ้าทลายโจรนั้นถือว่าเป็นยา จึงจำเป็นจะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์แผนไทยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อร่างกาย

ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวอยู่ที่บ้านและมีไข้ตัวร้อน สนใจจะให้แพทย์แผนไทยดูแล ประสานงานได้ที่นายธณวรรธณ์ ปัญญากองโทรศัพท์ 089-559-4901 หรือเข้ากลุ่มไลน์นี้ http://line.me/ti/g/De1oiNaCuw

© 2021 thairemark.com