Friday, 22 September 2023 - 5 : 32 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

พช.หนองบัวลำภู ชวนเที่ยวงาน แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2023 ขนทัพสินค้าผ้าทอ และสินค้าOTOPบุกเมืองกรุง 12-16 มิถุนายน นี้

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและสถาบันทางด้านการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง กิจกรรมยกระดับผ้าทอจังหวัดหนองบัวลำภูสู่สากล (แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล ๒๐๒๓ ) “งานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล” ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๑ ขนทัพสินค้าด้านผ้าทอ และสินค้า OTOP บุกเมืองกรุง ๑๒-๑๖ มิถุนายน ๒๔๖๖ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารB) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
โดยนำผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จัดแสดงและจำหน่ายให้เลือกซื้อมากมายอาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เครื่องแต่งกาย สมุนไพร อาหาร เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีคุณภาพ
•ชมการเดินแบบชุดผ้าไทยจากผ้าทอจังหวัดหนองบัวลำภู
•สนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน
13 มิถุนายน พบกับ “เต้ วัชสัณห์” 14 มิถุนายน พบกับ “ฝ้าย พรชนก” 15 มิถุนายน พบกับ “ญาณิ ท็อปไลน์”
•ชมศิลปวัฒนธรรมสวยงามทุกวัน
พร้อมด้วยกิจกรรม ช๊อป ลุ้นโชคเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกวันและลุ้นรับ ทองคำ รางวัลใหญ่ในวันสุดท้ายของงาน
ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าของดี มีคุณภาพ และเอกลักษณ์ของจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู

© 2021 thairemark.com