Monday, 24 June 2024 - 10 : 31 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ยิ่งใหญ่อลังการ“สมเด็จธงชัย”อัญเชิญ‘ปรมัตถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร’ แห่ขึ้นช้าง ประดิษฐานปลูกวัดแหลมแค ชลบุรี

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอพานทอง พระเดชพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และคณะอัญเชิญต้นพระศรีมหาโพธิ์ “ปรมัตถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร” นำโดย ท่านอตมสถานธิปติ พลฺเลกม เหมรตน นายกเถโร เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาโพธิ์ เจ้าคณะมณฑล เมืองอนุราธปุระ ท่านกหาเล คนานินฺท เถโร เจ้าอาวาสวัดถูปาราม ท่านเวลิเหเน โสภิตเถโร เจ้าอาวาสวัดมินิสวาตี้

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.ภ.2 นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พล.ต.ต.กัมพล ลีลาประภาภรณ์ ผบก.ภ.จว.ชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายปรัตรวีร์ วิจบ นายอำเภอพานทอง หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีอัญเชิญต้นพระศรีมหาโพธิ์ อายุกว่า 2,300 ปี “ต้นปรมตถสิริมหาโพธิ์ หน่อเนื้อพุทธางกูร” จากวัดพระพระศรีมหาโพธิ์ เมืองอนุราธปุระ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา มาประดิษฐานปลูกไว้ ณ ลานธรรมหลวงปู่ทวดบ้านแหลมแค วัดแหลมแค ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

โดยมีการจัดตั้งขบวนแห่อัญเชิญ “ปรมัตถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร” โดยประดิษฐานบนหลังช้าง ซึ่งขบวนอัญเชิญประกอบด้วยวงโยทวาธิต ขบวนช้าง 5 เชือก ขบวนธงชาติไทย ธงชาติศรีลังกา ธงธรรมจักร ธงฉัพพรรณรังสี ขบวนนางฟ้า กลองยาว เครื่องสูง ขบวนพระสงฆ์ 50 รูป นำโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี และท่านอตมสถานธิปติ พลฺเลกม เหมรตน นายกเถโร และขบวนพุทธศาสนิกชน เคลื่อนขบวนโดยการเดินไปยังลานธรรมหลวงพ่อทวด วัดแหลมแค อ.พานทอง จ.ชลบุรี


จากนั้นช้างที่ประดิษฐาน “ปรมัตถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร” พร้อมด้วยพระมหาเถระ 4 รูป เวียนรอบองค์หลวงพ่อทวด ซึ่งช้างได้เสี่ยงทายพื้นที่ปลูก “ปรมัตถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร” โดยเมื่อถึงบริเวณด้านหลังองค์หลวงพ่อทวด ช้างได้เปล่งเสียงร้องตรงจุดเดียวกันทั้งสามรอบ จากนั้นได้มีการอัญเชิญ “ปรมัตถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร” ประดิษฐานปลูกตรงจุดดังกล่าว

โดยมี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ท่านอตมสถานธิปติ พลฺเลกม เหมรตน นายกเถโร พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายอินทพร จั่นเอี่ยม รักษาราชการผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ร่วมทำพิธีปลูก โดยใช้ดินจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่ที่เคยปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เช่นที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ เขาชีจรรย์ จ.ชลบุรี และนำน้ำมนต์จากวัดโสธรวราม จ.ฉะเชิงเทรา วัดไร่ขิง จ.นครปฐม วัดเขาตะเครา จ.เพชรบุรี เป็นต้น มาใช้ในการรดน้ำ เสร็จแล้ว สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ได้นำพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานทั้งหมด แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เป็นอันเสร็จพิธี

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กล่าวว่า นับเป็นวันมหามงคลที่ต้นพระศรีใหาโพธิ์ “ปรมัตถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร” มาถึงประเทศไทย และอัญเชิญประดิษฐานปลูกเป็นที่เรียบร้อย เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อทั้งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่อัญเชิญมาในครั้งนี้ เกิดจากหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระนางสังฆมิตตาเถรี ได้รับพระบัญชาจากพระเจ้าอโศกให้นำกิ่งด้านขวาของต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับตรัสรู้ ไปถวายแด่พระเจ้าเทวานัมปิยตัสสะ แห่งลังกาทวีป หรือประเทศศรีลังกาในปัจจุบันโดยพระเจ้าเทวานัมปิยตัสสะได้นำไปทรงปลูกไว้ที่เมืองอนุราธปุระ

และมีอายุยืนนานมาจนถึงปัจจุบันกว่า 2,300 แล้ว ต้นพระศรีมหาโพธิ์ดังกล่าวได้รับการดูแลอย่างดีจากรัฐบาลศรีลังกา โดยถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศรีลังกา เช่นเดียวกับพระธาตุเขี้ยวแก้ว ซึ่งทางศรีลังกาได้ตั้งชื่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มอบให้ในครั้งนี้ว่า “ปรมัตถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร” พร้อมทั้งมีใบรับรองมอบให้ เพื่อยืนยันว่า เป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่เกิดจากหน่อของต้นพระศรีมหาโพธิ์ อายุกว่า 2,300 ปี เมืองอนุราธปุระด้วย

© 2021 thairemark.com