Friday, 21 June 2024 - 10 : 23 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

นชาตประกันภัย จับมือ จังหวัดกำแพงเพชร เดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนน

ธนชาตประกันภัย จับมือ จังหวัดกำแพงเพชร เดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนเส้นทางท่องเที่ยวและถนนหน้าโรงเรียนชุมชนคลองลาน

ธนชาตประกันภัย ร่วมกับ จ.กำแพงเพชร เดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนเส้นทางท่องเที่ยวและถนนหน้าโรงเรียนชุมชน ต.คลองลาน ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยถึง 2 ปีซ้อน (2564-2565) ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้ง ทั้งงานตีเส้นจราจร เส้นชะลอความเร็ว และทางม้าลาย รวมถึงการติดตั้งป้ายเตือนเขตโรงเรียน ป้ายบังคับหยุด พร้อมสัญญาณไฟกระพริบ เพื่อลดความเสี่ยงบนถนนให้กับชาวชุมชน นักเรียนและนักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปยังทางหลวงเส้นทางภาคเหนือ

นางสาว สุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” โดยมี นายศุภวาร เกษมศรี ณ อยุธยา Head of Broker Marketing บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) นายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอคลองลาน นายวิทยา ทัศนไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา และพันตำรวจเอกพิสิษฐ์ สงวนเขียว

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองลาน ร่วมลงนาม เพื่อแก้ไขปัญหา 3 จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ลดความเสี่ยงบนถนน รวม 14 รายการ จำนวนกว่า 30 ชุด ทั้งงานตีเส้นจราจร เส้นชะลอความเร็ว และทางม้าลาย รวมถึงการติดตั้งป้ายเตือนเขตโรงเรียน ป้ายบังคับหยุด พร้อมสัญญาณไฟกระพริบ โดยเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา จะรับผิดชอบดูแลแปรับปรุงให้อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความพร้อมใช้งานเพื่อประโยชน์ต่อการลดความเสี่ยงบนถนนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

นายศุภวาร เกษมศรี ณ อยุธยา Head of Broker Marketing บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” 2 ปีซ้อน (2564-2565) ด้วยคะแนนการนำเสนอข้อมูลจุดเสี่ยง พิกัด ภาพถ่าย และแนวทางการสร้างความปลอดภัยได้ชัดเจนครบตามหลักเกณฑ์ ซึ่งมีทั้งหมด 3 จุดเสี่ยงที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข ได้แก่ บริเวณถนนสายหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน เป็นสามแยกและมีทางโค้งก่อนถึงโรงเรียน ไม่มีป้ายหรือสัญญาณไฟเตือนภัย เกิดอุบัติเหตุปีละไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง ส่วนบริเวณสามแยกบ้านตลาดม้ง เป็นเส้นทางจากแหล่งชุมชนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติคลองลาน (น้ำตกคลองลาน) มีปริมาณรถมากจากในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ถนนมีทั้งทางแยกและทางโค้ง ไม่มีป้ายหรือสัญญาณไฟเตือนภัย และบริเวณสี่แยกบ้านคลองน้ำไหลใต้ มีปริมาณรถมากตลอดทั้งวัน ผิวการจราจรชำรุด ระดับถนนไม่เท่ากัน มีกำแพงและต้นไม้บดบังสายตา ไม่มีสัญญาณไฟจราจร ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา จะช่วยยกระดับความปลอดภัยให้กับถนนคลองลานพัฒนา ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุให้กับชาวชุมชน นักเรียนและนักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ใช้เส้นทางสัญจรเพื่อผ่านไปยังทางหลวงเส้นทางภาคเหนือ โดยอุปกรณ์ลดความเสี่ยงภัยด้านจราจรและการตีเส้นจราจรทั้งหมดได้รับการประเมินผลกระทบและประสิทธิภาพการใช้งานอย่างรอบด้านจากผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยทางถนนแล้ว

สำหรับความคืบหน้าของโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ตลอดระยะเวลากว่า 2 เดือนที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่ร่วมประชุมและสำรวจจุดเสี่ยงต่างๆ พร้อมประเมินแนวทางการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยในปีนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะเดินหน้าเข้าปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุถนนของชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับงบประมาณสนับสนุน ชุมชนละ 200,000 บาท อย่างต่อเนื่องจนครบทั้ง 10 ชุมชน สามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าของโครงการฯและร่วมเดินหน้าสร้างถนนที่ปลอดภัยให้กับชุมขน ได้ที่ เว็บไซต์และ เฟซบุ๊กพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย…/

© 2021 thairemark.com