Monday, 20 May 2024 - 9 : 30 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ชลบุรีถกทุกภาคส่วนขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสส.

ชลบุรีประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสส.

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเมืองพัทยา และนายกเทศมนตรี จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 4/2566 มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนและการทำงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเมืองพัทยา และนายกเทศมนตรี จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 4/2566 นี้ ตนเองได้เน้นย้ำทุกส่วนราชการในการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ภารกิจด้านสังคม ภารกิจด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ การเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกำลังจะเกิดขึ้น

และการวางตัวของข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD ติดตามภาวะเศรษฐกิจการคลังและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ของจังหวัดชลบุรี และยังได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอเฝ้าระวังพายุฤดูร้อน เตรียมความพร้อมถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ทั้งนี้ ยังมอบเกียรติบัตรแก่ชุมชน องค์กรและอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดชลบุรี

© 2021 thairemark.com