Monday, 11 December 2023 - 5 : 19 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผู้ว่าฯชลบุรีนำข้าราชการวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรฯ

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมพล.ต.อำนาจ ดอนงาม ผบ.มทบ.14 นำข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและประชาชน ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566


ตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญเด็ดเดี่ยว ขับไล่อริราชศัตรูตลอดพระชนม์ชีพ เพื่อสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย และเป็นวีรกรรม ที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ตราบจนทุกวันนี้

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จากทุกสังกัดหน่วยงาน ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายพวงมาลา กล่าวถวายราชสดุดี ต่อเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมถวายเป็นราชสักการะ และเชิดชูพระเกียรติยศพระบรมเดชานุภาพบรรพกษัตริย์ชาตินักรบ ให้ประชาชนชาวไทยในจังหวัดชลบุรี ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทรงมีคุณูปการต่อชาติและปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ นับแต่ครั้งในอดีตทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และได้ทรงสถาปนาทำนุบำรุงประเทศชาติ ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และคงความเป็นชาติไทย อันนำมาซึ่งความสงบสุขตราบจนถึงปัจจุบัน

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2 มีพระนามเดิมว่า พระองค์ดำ ทรงเสด็จพระราชสมภพเมื่อปี พ.ศ. 2098 ที่ พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชา และพระวิสุทธิกษัตรี ทรงมีพระเชษฐ์ภคิณี คือ พระสุพรรณกัลยา และมีพระอนุชาคือ สมเด็จพระเอกาทศรถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 ขณะพระชนมายุได้ 35 พรรษา ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถ เชี่ยวชาญทางด้านการรบ ซึ่งเห็นได้จากยุทธวิธีการสงครามที่ทรงใช้ อันได้แก่ การใช้คนจำนวนน้อยเอาชนะคนจำนวนมาก ยุทธวิธีการรบแบบกองโจร การใช้หลักการรุก การออม และการรวมกำลัง ตลอดจนการดำเนินกลยุทธ์ที่เด็ดขาดในการบังคับบัญชา

ทั้งการระวัง ป้องกัน และการจู่โจม สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2148 ขณะทรงกรีฑาทัพไปตีกรุงอังวะ และได้เกิดประชวร เป็นฝีหัวระลอกขึ้นที่พระพักตร์ เกิดเป็นบาดแผลพิษรุนแรง จนเสด็จสวรรคต ณ เมืองหาง ที่ตำบลทุ่งแก้ว ขณะพระชนมายุได้ 50 พรรษา รวมระยะเวลาที่ทรงขึ้นครองราชย์สมบัตินาน 15 ปี

© 2021 thairemark.com