Wednesday, 24 July 2024 - 1 : 24 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ประธานองคมนตรีเปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและวางปะการังเทียม เกาะแสมสาร

ประธานองคมนตรีเปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและวางปะการังเทียม เกาะแสมสาร เฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 22 เมษายน 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ประธานมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และคณะในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและวางปะการังเทียม เกาะแสมสาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน พ.ศ.2566

โดยมีพลเรือเอกเชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ นายชายชาญ เตโชทินกร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี พ.อ.ประเสริฐ ใจกล้า รอง ผบ.มทบ.14 นายสุนทร มูเนาวาเราะ นายอำเภอสัตหีบ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ และทะเลบริเวณหาดเทียน เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและวางปะการังเทียม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานต่อในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชดําริให้มีการศึกษาสํารวจ “ตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล” เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรไทย และเป็นการกระตุ้นให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไป ได้เห็นถึงความงดงามและคุณค่า อันจะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรของประเทศต่อไป

© 2021 thairemark.com