Monday, 4 December 2023 - 7 : 16 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผู้ว่าฯชลบุรี นำจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์เขาชีจรรย์ เนื่องในวันจักรี

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ บริเวณด้านหน้าพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ อำเภอสัตหีบ เนื่องในวันจักรี (วันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 6 เมษายน ด้วยการทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์และเก็บขยะ บริเวณด้านหน้าพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี นายสุนทร มูเนาวาเราะ นายอำเภอสัตหีบ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณด้านหน้าพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้มีความสะอาด สวยงาม และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบให้กับศาสนสถาน

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2325 ให้เป็นศูนย์รวมความเจริญรุ่งเรือง ด้วยพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์เป็นอเนกประการ จึงทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทจวบจนถึงปัจจุบัน

© 2021 thairemark.com