Wednesday, 17 April 2024 - 3 : 53 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ฮือฮา!พิธีบวงสรวงงานบุญใหญ่วัดศรีมหาโพธิ์เมืองสกลนครเกิดปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ ฟ้าลงดิน

บวงสรวงงานบุญใหญ่เพื่อส่วนรวม เกิดปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ ฟ้าลงดิน เป็นลักษณะมฆขาวและเมฆดำเกิดขึ้นกระทันหันและวิ่งชนกันบังแสงอาทิตย์ ในขณะที่ ทำพิธีตลอดจนจบพิธี โดยอาจารย์มังกรพันเศียร ผู้กล่าวเบิกโองการบวงสรวงอาจารย์ปู่อู๊ด ณัฐพัชร ปิ่นทอง เบิกเปิดพระแม่ธรณี อาจารย์ต้น สำโรง ให้ฤกษ์มงคลบสงสรวง อาจารย์ส้ม โปรเด็นเซย์ ประธานการสร้างเมรุ นำอธิฐานจิต พร้อมด้วยลูกศิษย์ติดตามและชาวบ้านมาร่วมอธิฐานจิตพร้อมกัน ในความเชื่อทางสายมู เป็นที่รู้ทั่วกันว่าการบวงสรวงบอกกล่าวครั้งนั้นสำเร็จฟ้าดินรับรู้และสนับสนุนเกื้อกูลให้งานสำเร็จดั่งเป้าหมายเกิดกุศลใหญ่ทันตาทันใจ

กำหนดสถานที่

สร้างเมรุเผาศพ วัดศรีมหาโพธิ์ ณ บ้านหนองกุดใหญ่ ต.วาใหญ่ อำเภอ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

ประธานสงฆ์

พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระรัตนากรวิสุทธิ์ รจจ.สกลนคร จร.วัดทุ่ง,

ประธาน ฝ่ายฆราวาส

อาจารย์ มังกรพันเศียร
อาจารย์ปู่อู๊ด หรือคุณ ณัฐพัชร ปิ่นทอง
อาจารย์ ต้น สำโรง หรือคุณ เกษมศิษฐ์ มะชะรา
อาจารย์ส้ม โปรเก็นเซ หรือ คุณสมคิด ไมเยอรืมาจากเยอรมัน

กำหนดฤกษ์วางศิลาฤกษ์พร้อมทอดผ้าป่าสร้างเมรุ
ฤกษ์วางเสาเอก
วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ฤกษ์ใหญ่เสวย ภูมิปาโลแห่งฤกษ์
วันอธิบดี มหาฤกษ์
จักขุมายา ๑๓.๑๔
ฤกษ์ทำการเวลา ๑๐.๒๙ น.

สอบถามรายละเอียด

084 7945002 เจ้าอาวาส
ธนาครกรุงไทย วัดศรีมหาโพธิ์ 4440847198

© 2021 thairemark.com