Wednesday, 29 November 2023 - 2 : 50 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

หลายหน่วยงานเข้ามอบทุน ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อหอยเมืองน่าน เรียนดี แต่ยากจน

ตามที่นำเสนอข่าว ทางโรงเรียนบ้านบ่อหอย ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ประกาศขอรับการช่วยเหลือรับบริจาคทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน ที่ตั้งใจเรียน มีผลการเรียนดี แต่บ้านยากจน ด.ญ.อรวรรณ ใจปิง หรือ น้องอ้อ อายุ 12 ปี เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านบ่อหลวง ที่กำลังจะจบการศึกษา แต่ทางบ้านยากจน ไม่สามารถส่งเสียให้เรียนต่อได้ในระดับสูงขึ้น

ซึ่งล่าสุดทางด้านพลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 พร้อมด้วย นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองศรี นายอำเภอบ่อเกลือ เดินทางเข้าเยี่ยมครอบครัว ด.ญ.อรวรรณ ใจปิง หรือ น้องอ้อ อายุ 12 ปี อยู่บ้านเลขที่ 45 หมู่13 บ้านน้ำแพะ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เพื่อมอบทุนการศึกษา พร้อมด้วยสิ่งของอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง ผักปลอดภัย เครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่มกันหนาว และกล่องยาเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคเข้าช่วยเหลือในเบื้องต้น และหารือร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานแนวทางช่วยเหลือให้เด็กนักเรียนได้เรียนต่อจนถึงภาคการศึกษาบังคับ และในระดับต่อไป และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ก่อนออกเยี่ยมครอบครัวกลุ่มเปราะบาง นำทีมแพทย์โรงพยาบาลค่ายสุริยะพงศ์ เข้าตรวจรักษาเบื้องต้น รวมทั้งให้คำแนะนำในการประอาชีพ และมอบเมล็ดพันธุ์ผัก จากโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน เพื่อไว้ปลูกเก็บกินเอง ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วย

อย่างไรก็ตามหลังทางโรงเรียน โดย นางสุจิตรา ยาวิไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหลวง และ นางกรีติญา ไชยสลี ครูประจำชั้นเรียน และหลายหน่วยงานได้เข้าช่วยเหลือ พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งเข้าใจ และยินดีให้ ด.ญ.อรวรรณ ใจปิง หรือ น้องอ้อ ได้เรียนต่อไประดับไป แต่ก็งยังเป็นกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่

© 2021 thairemark.com