Thursday, 25 July 2024 - 10 : 01 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผบ.ตร.เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืนแก้ไขยาเสพติดตามยุทธศาสตร์ชาติ ตร.ภ.2

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 มี.ค.66 ณ ห้องประชุมชเลศวร โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท จ.ชลบุรี พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ตำรวจภูธรภาค 2 แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน สร้างภูมิคุ้มกัน และติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ใช้ยาเสพติด คืนสู่สังคม โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.ภ.2 พล.ต.ต.กัมพล ลีลาประภาภรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้ตำรวจภูธรภาค 2 ดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นวิทยากรต้นแบบในการนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนในสถานีตำรวจ และหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ

อีกทั้งยังเป็นการบูรณการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน หมู่บ้าน ในการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด โดยการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 282 นาย ประกอบด้วย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 2 ที่รับผิดชอบงานยาเสพติด, หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 2, หัวหน้าชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน, ผู้แทนฝ่ายปกครอง, ผู้แทนสาธารณสุข และผู้นำชุมชนที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

© 2021 thairemark.com