Monday, 20 May 2024 - 9 : 41 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ศักดิ์สยาม ทีซี เอ็นเนอร์ยี่ ส่งมอบงานติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยเป็นแห่งแรกในกทม.

นายซิน หลี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศักดิ์สยาม ทีซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด พร้อมด้วยคุณสาคร พยัคฆเรือง กรรมการ บริษัท ศักดิ์สยาม ทีซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และอดีตรองผู้ว่าการ สายงานปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. ร่วมเปิดงานและส่งมอบงานติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอย่างเป็นทางการที่บ้านของ รศ.มนัส บุญยัง เป็นแห่งแรกในกรุงเทพมหานคร

เพื่อเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้กับประชาชนยั่งยืน รวมถึงเจตนารมย์การสร้างงานและอาชีพให้กับผู้ได้รับการอบรมช่างติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาแบบออนกริด (PV Rooftop Grid Connected) รุ่นที่ 1 โดยได้รับการสนับสนุนและรับรองหลักสูตรจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างความชำนาญและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

โซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) ก็คือการนำแผงโซลาร์เซลล์ มาติดตั้งบนหลังคาบ้าน หรือที่พักอาศัยต่างๆ เพื่อรับพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วเปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้า แล้วเอามาใช้ภายในบ้านนั่นเองโดยหลักการทำงานก็คือ เมื่อได้รับพลังงานแสงอาทิตย์มาแล้ว จะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) แล้วส่งไปยังเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ที่เรียกว่า Inverter แล้วเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นกระแสสลับ (AC) เราก็จะได้พลังงานไฟฟ้าไปใช้งานในบ้านได้ ทั้งหลอดไฟ ตู้เย็น ทีวี พัดลม

ในบ้านเราเอง มีลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ในโซนที่มีความเข้มข้นของแสงอาทิตย์ค่อนข้างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี จึงเหมาะกับการนำพลังงานแสดงอาทิตย์มาผลิตเป็นไฟฟ้าด้วยเช่นกัน โดยทางรัฐบาลเองก็มีการผลักดันให้มีการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปได้อย่างเสรี และรับซื้อไฟฟ้าจากประชาชนด้วยเช่นกัน

บริษัท ศักดิ์สยาม ทีซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์รูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัย รับประกันคุณภาพสินค้า แผงโซลาร์เซล์ 12 ปี พร้อมประสิทธิภาพการผลิต 25 ปี และ รับประกันอินเวอร์เตอร์ ยาวนานถึง 10 ปี โดย บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (SAK) เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมการตลาดและให้บริการสินเชื่อโซลาร์รูฟท็อปสำหรับ

ผู้สนใจติดต่อสาขาศักดิ์สยามลิสซิ่ง กว่า 1,000 สาขา ใกล้บ้านท่าน หรือ https://lin.ee/HlNzEGB หรือhttps://www.facebook.com/stcenergy?mibextid=LQQJ4d

© 2021 thairemark.com