Wednesday, 29 November 2023 - 3 : 13 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผู้ว่าฯชลบุรีต้อนรับ รมว.อว.พร้อมคณะศึกษาดูงานเกาะสีชัง

ที่ศูนย์ประวัติศาสตร์เกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและคณะ และร่วมการประชุมสัมมนา President Forum เพื่อหารือความร่วมมือและสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาและเอกชน เกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายและความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในทุกมิติ และเพิ่มแรงบันดาลใจในการสานพลังและสานสัมพันธ์ที่จะนำไปสู่จุดหมายที่ชัดเจนร่วมกัน

โดยมีศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว)นายนันทวัฒน์ ทองช่วง นายอำเภอเกาะสีชัง นายสรศักดิ์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง นายสรสิทธิ์เภตรา กำนันตำบลเกาะสีชัง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า วันนี้ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดกลุ่มศึกษาดูงานและนำคณะมาที่เกาะสีชังมาเยี่ยมชมพระจุฑาธุชราชฐานพระราชวังเก่าแก่และธนาคารปูม้า โดยตนเองในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และเป็นคนเกาะสีชัง ได้บรรยายสรุปปัญหาต่างๆและแนวทางในการพัฒนาเกาะสีชัง ปรึกษาหารือเรื่องการทำเขื่อนป้องกันน้ำคลื่นซัดเข้ามาชายฝั่งเกาะสีชัง ซึ่งปัจจุบันเราไม่มีแนวป้องกันตลิ่งและการวิจัยต่างๆถือว่าเป็นประโยชน์มากเพราะว่ามีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาให้คำแนะนำเรื่องวิชาการต่างๆเพื่อนำมาพัฒนาเกาะสีชัง

© 2021 thairemark.com