Friday, 21 June 2024 - 8 : 06 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

จิตอาสาชลบุรี รวมพลังร่วมกันพัฒนาเมืองสะอาด พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่1 มี.ค.2566 ณ ถนนจักรพงษ์ ประตู 2 พระจุฑาธุชราชฐานเกาะสีชัง นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายนริศ นิรามัยวงศ์ นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายนันทวัฒน์ ทองช่วง นายอำเภอเกาะสีชัง นายสรศักดิ์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง พ.ต.อ.ธรรมรัฐ อัครไชยพงศ์ ผกก.สภ.เกาะสีชัง เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะสีชังและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมพัฒนาเมืองสะอาด

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวว่า จังหวัดชลบุรี มีนโยบายเร่งด่วนในการขับเคลื่อนเมืองสะอาด โดยเริ่มต้นนำร่องในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เน้นการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร การจัดเก็บขยะและป้ายโฆษณาและป้ายประชาสัมพันธ์ที่กีดขวางการจราจร การขุดลอกคูคลอง การเก็บผักตบชวาและสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำ การขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และปลอดภัย รวมทั้งเพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ให้สะอาด ร่มรื่นสวยงาม และเป็นการแสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป

โดยวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ร่วมกันมอบหมวกกันน็อคให้กับประชาชน ตำรวจ และผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างและปล่อยแถวขบวนรถจักรยานยนต์ เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนลดอุบัติเหตุและอุบัติภัย

ทั้งนี้อำเภอเกาะสีชัง ร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะสีชัง สถานีตำรวจภูธรเกาะสีชัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสีชังโรงเรียนเกาะสีชัง และประชาชนทั่วไป ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงอาคารบ้านเรือนสถานที่ราชการ ถนนหนทางให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนการรณรงค์ให้ประชาชนผู้ขับขี่ยานพาหนะเคารพกฎจราจร มีวินัยในการขับขี่ เพื่อลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยบนท้องถนนโดยร่วมกัน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนจักรพงษ์ ตามโครงการพัฒนาเมืองสะอาด ถนนสายหลักของอำเภอเกาะสีชัง รณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน (สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์) เพื่อลดอุบัติเหตุและอุบัติภัยเพื่อให้เกาะสีชังเป็นเมืองน่าอยู่รองรับการท่องเที่ยวและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของภาคตะวันออก

ซึ่งจิตอาสาโครงการเราทำความ ดี ด้วยหัวใจดังกล่าวทุกคน ได้ร่วมตั้งปณิธานทำคุณงามความดีด้วยหัวใจเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินและในหลวงของเรา ด้วยการร่วมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด

© 2021 thairemark.com