Monday, 11 December 2023 - 4 : 37 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

สมาคมสื่อพบอธิบดีกรมอุทยานฯแลกเปลี่ยนความเห็นถึงปัญหา-แก้ไขด้านป่าไม้

นายณรงค์ ปานนอก ประธานชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย พร้อมสมาชิก เชิญนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พบปะกับสื่อมวลชน โดยมีสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล ,สมาคมสื่อต้านคอรัปชั่น, สมาคมเคเบิ้ลทีวีดาวเทียม, สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย, และสมาคมสื่อเกษตรแห่งประเทศไทย, เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นถึงปัญหา และแนวทางการแก้ไขด้านป่าไม้-ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวิสัยทัศน์ในอนาคตของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ที่ห้องอาหารบัว ตรงข้ามมหาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน กรุงเทพฯเมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

© 2021 thairemark.com