Wednesday, 29 May 2024 - 12 : 35 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ททท.ร่วมภาคเอกชนจัดกิจกรรม”ปั่นไปบอกฮักน่าน” ตอกย้ำการท่องเที่ยวแบบโลว์คาร์บอน

ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน ร่วมกับ เทศบาลเมืองน่าน ชมรมจักรยานจังหวัดน่าน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่อเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน และ เครือข่ายภาคีด้านการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อกิจกรรม ปั่นไปบอกฮักน่าน เพื่อเป็นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การใช้จักรยานในการท่องเที่ยวเมืองเก่าของจังหวัดน่าน อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำการท่องเที่ยวแบบโลว์คาร์บอนสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดน่าน ในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด และเขตเมืองเก่า ในเขตเทศบาลเมืองน่าน

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 160 คัน ส่วนใหญ่มาจากจังหวัดน่าน และนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานในจังหวัดใกล้เคียง เช่นจากจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ ลำปาง เชียงราย และกรุงเทพฯ นนทบุรี ระยะทางปั่น รวม 8 กิโลเมตร กิจกรรมเริ่มในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา 05.30 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนรับเสื้อฟังคำชี้แจง และเวลา 06.30 น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึง ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน (หน้าวัดภูมิมินทร์)

นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่ากิจกรรมปั่นจักรยานถือว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งในการดูแลสุขภาพ และสิ่งสำคัญในขณะนี้กระแสการท่องเที่ยวแบบสโลไลฟ์กำลังได้รับความนิยมโดยใช้จักรยานในการปั่นท่องเที่ยว โดยเฉพาะจังหวัดน่าน เป็นจังหวัดเล็กๆที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการใช้จักรยานปั่นเพื่อการท่องเที่ยว ชมย่านเมืองเก่า วัดที่สวยงาม ชิมร้านกาแฟ และเช็คอินตามสถานที่ต่างๆ ของจังหวัดน่าน สำหรับเส้นทางการปั่นเป็นการปั่นลักษณะท่องเที่ยว

จุดแรกที่ จะแวะคือ วัดมิ่งเมือง เพื่อกราบไหว้เสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน จุดที่สอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแวะนมัสการวัดพระธาตุแช่แห้งซึ่งเป็นวัดผู้ที่เกิดปีเถาะ และนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกภายในวัดพระธาตุแช่แห้งคือ 9 จุดอนิสงฆ์มหามงคลวัดพระธาตุแช่แห้งร่วมทำกิจกรรม และรับวัตถุมงคลจากวัดพระธาตุแช่แห้ง จุดที่สาม วัดท่าล้อ และจุดสุดท้ายคือตึกรังษีเกษม ร่วมกิจกรรมถ่ายรูปย้อนยุค และสัมผัสความคลาสสิคของตัวอาคารที่เก่าแก่สไตล์ตะวันตกยุคโคโลเนียล อายุมากกว่า 100 ปี

© 2021 thairemark.com