Monday, 4 December 2023 - 8 : 05 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

จิตอาสาชลบุรี ร่วมใจพัฒนาเมืองสะอาดถนนบ้านบึง – แกลง

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “พัฒนาเมืองสะอาด พื้นที่ถนนบ้านบึง – แกลง จังหวัดชลบุรี” พร้อมด้วยนายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล นายอำเภอบ้านบึง ผู้บริหาร อปท. กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณหน้าตลาดเนื่องจำนงค์ ริมถนนสาย 344 ช่วงที่กม.22+400 – กม.22+600 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ตามที่จังหวัดชลบุรี มีนโยบายเร่งด่วนในการขับเคลื่อนเมืองสะอาด เริ่มต้นนำร่องในพื้นที่เส้นทางสายหลักของจังหวัดชลบุรีให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เน้นการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร การจัดเก็บขยะและป้ายโฆษณาและป้ายประชาสัมพันธ์ที่กีดขวางการจราจร การขุดลอกคูคลองที่ไหลผ่านถนนสุขุมวิท การเก็บผักตบชวาและสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำ การขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และปลอดภัย ในบริเวณถนนเส้นหลักทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความประทับใจและปลอดภัยในการขับขี่สัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนน ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

© 2021 thairemark.com