Wednesday, 17 April 2024 - 3 : 45 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตว์แพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี แสดงให้เห็นถึงพระเมตตาธรรมที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของให้สามารถเข้าถึงการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ดีและมีประสิทธิภาพ

โอกาสนี้ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์อย่างใกล้ชิด ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัข อีกทั้ง พระราชทานพระวโรกาสให้ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 500 โด๊ส สำหรับนำไปฉีดให้กับสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของประชากรสุนัขและแมวทั้งหมดและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ภายใต้การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ

© 2021 thairemark.com