Tuesday, 16 July 2024 - 3 : 24 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานกาชาด2566จังหวัดชลบุรี

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 18 มกราคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 3/2566 เพื่อพิจารณาโครงการงานกาชาดประจำปี 2566 เพื่อจัดหารายได้ในการดำเนินภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พิจารณาการจัดซื้อของรางวัลงานกาชาดประจำปี 2566

การจัดซื้อของรางวัลร้าน “มัจฉากาชาด” จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 และพิจารณาโครงการกาชาดชลบุรีสนับสนุนสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากไร้ ประจำปี 2566 โดยมี นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

© 2021 thairemark.com