Saturday, 13 July 2024 - 9 : 24 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผู้ว่าฯพาปักหมุด นาเกลือ เสน่ห์วิถีชีวิตชาวบ้านตำบลคลองตำหรุ เมืองชลบุรี

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 มกราคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองชลบุรี นายอิฏฐาทรัพย์ อายุเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลคลองตำหรุ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนาเกลือในพื้นที่ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี เพื่อให้กำลังใจ รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และหารือสถานการณ์การทำนาเกลือในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้สั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการผลิตเกลือ การพัฒนากระบวนการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ รวมทั้งส่งเสริมการตลาด และขยายการผลิตสู่อุตสาหกรรมอาหารระดับโลกต่อไป

นาเกลือคลองตำหรุแห่งเดียวในภาคตะวันออกเกลือรสชาติกลมกลม เพราะธรรมชาติสร้างไว้ให้ เนื่องจากพื้นที่นาเกลือ อยู่ใกล้กับปากอ่าวบางประกง จึงทำให้น้ำบริเวณนี้ไม่เค็มจัด เกลือที่ได้จึงมีรสชาติดี โดยเฉพาะดอกเกลือ ถือเป็นเพ็ชรเม็ดงามของคลองตำหรุ เมืองชลบุรี

ทั้งนี้เตรียมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่นาเกลือให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้กรรมวิธีการทำนาเกลือในวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมนอกจากภูมิปัญญาในการทำนาเกลือแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเกลืออย่าง “ดอกเกลือ” นั้นก็ถือเป็นของดีอีกอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านนำมาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ที่ผสมผสานกับสมุนไพรไทย เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำจากเกลือของชุมชน

© 2021 thairemark.com