Wednesday, 17 April 2024 - 5 : 43 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ซัคเซสมอร์ มั่นใจ “จัดให้ ลิสซิ่ง” ลงนามร่วมกับ “ทีไลฟ์”บุกธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง

ซัคเซสมอร์ มั่นใจ “จัดให้ ลิสซิ่ง” ลงนามร่วมกับ “ทีไลฟ์”บุกธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง สร้างประสบการณ์ “Feel’ in Good”ที่ครบวงจรให้กับลูกค้า

เป็นไปตามกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจลิสซิ่งในรูปแบบ “One Stop Leasing Company” ของจัดให้ ลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM หลังจากที่ได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดี และเพื่อเสริมศักยภาพด้านการให้บริการที่ครบวงจรมากขึ้น การนี้เพิ่มความคุ้มครองสำหรับผู้ที่ต้องการรถยนต์มือสองให้ครบวงจร ผนึกกำลังกับธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง

โดย นายธนิศร์ จริยากาญจนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดให้ ลิสซิ่ง จำกัด ร่วมกับ นายวุฒิเลิศ สุวรรณศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาให้บริการขายประกันคุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชน (MRTA) อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ความคุ้มครองชีวิตแก่ผู้เอาประกันภัยที่ใช้บริการเช่าซื้อรถยนต์มือสอง กับ จัดให้ ลิสซิ่ง ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถยนต์มือสอง เพื่อสร้างประสบการณ์ “Feel’ in Good” ที่ครบวงจรให้กับลูกค้า พิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่ สำนักงานใหญ่ บมจ. ที ไลฟ์ ประกันชีวิต เมื่อเร็วๆ นี้

© 2021 thairemark.com