Wednesday, 17 April 2024 - 6 : 57 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“ในหลวง” พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พวงมาลาหน้าหีบศพ หมอแชมป์พร้อมกำลังพล 2 นาย

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 30 ธ.ค.2565 ที่ฌาปนสถาน กองทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ แก่ 3 กำลังพลเรือหลวงสุโขทัยอับปาง ประกอบด้วย 1.พันจ่าเอก คุณากร จริยศ (หมอแชมป์) 2. จ่าเอก ไพร ร่วมญาติ 3.พลทหาร ชลัช อ้อยทอง โดยมี พลเรือเอก ก้องเกียรติ สัจวุฒิ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็นผู้แทนในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

จากนั้น นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานอันเชิญและเป็นผู้แทนประกอบพิธีวางพวงมาลาหลวงพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พวงมาลาพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และพวงมาลาทรงประทาน จากพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ หน้าหีบศพ เพื่อเป็นเกียรติแก่กำลังพลทั้ง 3 นาย และวงศ์ตระกูลโดยมีพลเรือเอก ก้องเกียรติ สัจวุฒิ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ นางสาวอสิตรา รัตตะมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นายสุนทร มูเนาวาเราะ นายอำเภอสัตหีบ ผู้บังคับหน่วยทหาร หัวหน้าส่วนราชการ ญาติผู้เสียชีวิต และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ

สำหรับการเยียวยากำลังพลที่เสียชีวิต ทุกนายจะได้รับการชดเชยปูนบำเหน็จตามระเบียบของราชการ โดยรับการเลื่อนยศสูงขึ้น 5 ชั้นยศและได้รับเงินชดเชยประมาณ 1-2 ล้านบาท แล้วแต่สิทธิของแต่ละบุคคล

© 2021 thairemark.com