Thursday, 25 July 2024 - 10 : 34 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

5 ศาสนาพร้อมพสกนิกรชลบุรีกว่า 2,000 คน สวดมนต์ถวายพระองค์ภาฯ ให้หายจากอาการประชวร

จากแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้รับทราบแถลงการณ์ ต่างมีห่วงใยและปรารถนาร่วมกันถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการ ประชวร ในเร็ววัน กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับ 5 องค์การทางศาสนา จึงได้จัดพิธีทางศาสนาถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ที่อาคารกรีฑาในร่ม(สนามกีฬาในร่มเมืองพัทยา) ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีขอพรตามหลักของแต่ละศาสนา ถวายพระพรแด่ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา” ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน โดยมี นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชน ประมาณ 2,000 คน เข้าร่วมพิธีฯ

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีการแจกบทสวดมนต์ให้ประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมพิธี จากนั้นพระสงฆ์ 45 รูป นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ รวม 14 บท ต่อด้วยการเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล 8 นาที แล้วยืนถวายความเคารพ เป็นอันสิ้นสุดพิธีทางพระพุทธศาสนา ต่อจากนั้นเป็นพิธีทางศาสนามหามงคล เริ่มด้วยผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร, ศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร, ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู สวดถวายพระพร และศาสนาซิกข์ ศาสนาจารย์สวดอัรดาสขอพรจากพระศาสดา เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และชูพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และขอให้พระองค์ท่านทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน เพื่อกลับมาเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทุกคน

© 2021 thairemark.com