Tuesday, 16 April 2024 - 4 : 44 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“ธวัชชัย”ผู้ว่าฯชลบุรี นำข้าราชการ-ประชาชน จิตอาสา Kick Off พัฒนาชลบุรีเมืองสะอาด

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา Kick Off พัฒนาเมืองสะอาดจังหวัดชลบุรี ณ บริเวณหน้าสำนักงานสรรพาการพื้นที่ชลบุรี 2 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี มีนโยบายเร่งด่วนในการขับเคลื่อนเมืองสะอาด เริ่มต้นนำร่องในพื้นที่เส้นทางสายหลักของจังหวัดชลบุรีให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เน้นการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร การจัดเก็บขยะและป้ายโฆษณาและป้ายประชาสัมพันธ์ที่กีดขวางการจราจร การขุดลอกคูคลอง การเก็บผักตบชวาและสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำ การขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และปลอดภัย

โดยกิจกรรมในครั้งนี้เน้นการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร การจัดเก็บขยะและป้ายโฆษณาและป้ายประชาสัมพันธ์ที่กีดขวางการจราจร การขุดลอกคูคลอง การเก็บผักตบชวาและสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำ การขุดลอกท่อระบายน้ำ มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

© 2021 thairemark.com