Friday, 21 June 2024 - 10 : 04 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

จังหวัดชลบุรีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีท่านเจ้าคุณ พระชลญาณมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสิตาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ พระอุโบสถวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

จากนั้นท่านเจ้าคุณ พระชลญาณมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสิตาราม นำพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ กล่าวสัมโมทนียคาถาและเจริญสมาธิ เพื่อถวายพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่าง ๆ

โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประสูติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2521 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระขนิษฐาและพระอนุชาต่างพระมารดา คือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

และด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความพากเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาพร้อมกัน ทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา และทรงเป็นเนติบัณฑิตไทย ในปี 2548 จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักอัยการสูงสุด สู่รองอัยการจังหวัด และอัยการจังหวัด ต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555 สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม

ได้แก่ สาธารณรัฐออสเตรีย ประเทศสโลวะเกีย ประเทศสโลวีเนีย ก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัด สู่อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 2 สำนักงานอัยการสูงสุด โดยในปี 2564 ทรงพระยศทางทหารเป็นพลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการเท่านั้น หากแต่ยังทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่น ๆ

เพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ ทั้งด้านสาธารณกุศลผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มูลนิธิ ณ ภาฯ ในพระดำริ ที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคม การประทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมาย ณ Cornell Law School มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดจนปฏิบัติพระกรณียกิจสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จแทนพระองค์อยู่โดยเสมอมา

นอกจากนี้ สำนักพระราชวัง ยังได้เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2565 อีกด้วย

© 2021 thairemark.com