Thursday, 25 July 2024 - 10 : 18 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ยิ่งใหญ่การแข่งขันเรือยาวประเพณี และเรือนานาชาติ ครั้งที่ 11 เมืองปทุมธานี

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี และเรือนานาชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 โดยมีพระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม นายศุภชัย นพขำ สส.ปทุมธานี เขต2 จังหวัดปทุมธานี ร่วมเปิดการแข่งขัน โดยมีประชาชนร่วมดูการแข่งขันกันคับคั่ง

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ประเพณี และการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม จึงได้ร่วมกับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณีการแข่งขันเรือยาวให้คงอยู่ท่ามกลางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในกระแสของเทคโนโลยีสมัยใหม่

นอกจากนี้ การจัดการแข่งขันเรีอยาวประเพณียังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร และเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักของนานาประเทศต่อไป เป็นกิจกรรมที่หยุดไปตั้งแต่ปี 58 ปีนี้เราเริ่มจัดใหม่เพื่อแสดงความสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยาและวิถีชีวิต จริงๆแล้วจัดปีนี้ถูกต่อว่าเยอะว่าทำไมไม่เชิญจังหวัดอื่นๆในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดมาแข่ง ทำไมเชิญแต่จังหวัดนนทบุรี ปีนี้ทดลองก่อน ปีหน้าจัดใหญ่เลย จะเชิญทั้งหมด โดยในวันพรุ่งนี้จะมีคู่หยุดโลกระหว่างกรุงเทพมหานคร (เรือเอราวัณ) พบ นนทบุรี (สาวเมืองนนท์) และขอให้มาเชียร์กันเยอะๆ และขอให้งานจัดด้วยความปลอดภัย” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว

สำหรับการแข่งขันเรือประเภทต่าง ๆ รวม 38 ทีม ประกอบด้วย

 1. เรือยาวประเพณี 55 ฝีพาย มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 8 ทีม
 2. เรือยาวประเพณี 30 ฝีพาย มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 12 ทีม
 3. เรือยาวนานาชาติ 10 ฝีพาย ชาย มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 8 ทีม
 4. เรือยาวนานาชาติ 10 ฝีพาย หญิง มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 8 ทีม
 5. เรือยาวประเพณี 30 ฝีพาย หญิง คู่พิเศษระหว่าง กรุงเทพมหานคร (เรือเอราวัณ) พบ นนทบุรี (สาวเมืองนนท์)
  ​ทุกทีมที่ชนะการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยมีรายละเอียดการแข่งขันและเงินรางวัล ดังนี้ ประเภทการแข่งขันและเงินรางวัลในการแข่งขัน

 1. เรือยาวประเพณี 55 ฝีพาย จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 400,000 บาท
 2. เรือยาวประเพณี 30 ฝีพาย จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท
 3. เรือยาวนานาชาติ 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 500 เมตร จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 80,000 บาท
 4. เรือยาวนานาชาติ 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 80,000 บาท
 5. เรือยาวนานาชาติ 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 500 เมตร จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 80,000 บาท
 6. เรือยาวนานาชาติ 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 80,000 บาท
 7. เรือยาวประเพณี 30 ฝีพาย หญิง คู่พิเศษ จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
  ค่าเชิญเรือในการแข่งขันที่มอบให้ทีมเรือยาวประเพณีที่เข้าร่วมการแข่งขัน
 8. เรือยาวประเพณี 55 ฝีพาย ทีมละ 70,000 บาท
 9. เรือยาวประเพณี 30 ฝีพาย ทีมละ 40,000 บาท
  รวมเงินรางวัลพร้อมค่าเชิญเรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,225,000 บาท

กิจกรรมวันนี้ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ผู้บริหารเทศบาลนครนนทบุรี ผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ผู้บริหารสำนักเทศกิจ ผู้บริหารเขตบางพลัด และประชาชน ร่วมงาน ณ บริเวณสะพานพระราม 8 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

© 2021 thairemark.com