Thursday, 25 July 2024 - 11 : 58 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กองทุนกีฬา จับมือ สมาคมยูยิสู-นครศรีธรรมราช อบรมศิลปะป้องกันตัวรร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

กองทุนกีฬา จับมือ สมาคมยูยิสู และ จ.นครศรีธรรมราช จัดอบรมศิลปะป้องกันตัวให้แก่เยาวชนส่งท้าย รร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา,โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา​ และโรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว

นายไตรรัตน์​ ไชยรัตน์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการอบรมกีฬายูยิตสูให้แก่เยาวชน ณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช โด​ยมี​ ผศ.ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย, นายอภินันท์​ เชาวลิต​ นายกอบต.ท่าศาลา, นายกำพล​ ทองอยู่​ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา​ และน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา​ และโรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว จำนวน​ 120 คน​ ร่วมกิจกรรม​

สำหรับโครงการอบรมกีฬายูยิตสูในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย นำโดย ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ ผศ.ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกสอนและแนะนำกีฬายูยิตสูให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในกลุ่มเยาวชนและประชาชนที่สนใจ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำแนวทาง

และพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายูยิตสูในระดับชาติและระดับสากล โดยมีนักกีฬายูยิตสูทีมชาติไทยร่วมสอนทักษะการเล่นกีฬายูยิตสูและศิลปะป้องกันตัวให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ในโอกาสนี้ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬา อาทิ รองเท้ากีฬา วอลเลย์บอล ฟุตบอล เบาะฝึกยูยิตสู ชุดยูยิตสู ฯลฯ เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา และการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพให้แก่เยาวชนและประชาชน

โครงการดังกล่าว นำร่องที่จังหวัดจันทบุรีเป็นที่แรก เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีบุคลากรที่มีความพร้อมในการต่อยอดการฝึกสอนกีฬายูยิตสูให้แก่ผู้สนใจ ก่อนที่สมาคมฯจะเดินทางไปเปิดโครงการอบรมต่อที่จังหวัดเชียงราย, เชียงใหม่​ และปิดท้ายที่นครศรีธรรมราช

© 2021 thairemark.com