Thursday, 20 June 2024 - 2 : 22 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

60 ปี โตโยต้า มอบเงินสมทบทุนให้มูลนิธิโตโยต้า รวม 900 ล้านบาท สานต่อเจตนารมณ์สร้างโอกาสเด็กไทย

60 ปี โตโยต้า มอบเงินสมทบทุนให้มูลนิธิโตโยต้า รวม 900 ล้านบาท สานต่อเจตนารมณ์สร้างโอกาสเด็กไทย มุ่งมั่นต่อยอดการแบ่งปันที่ไม่สิ้นสุด สู่การขับเคลื่อนความสุขอย่างยั่งยืน

นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มอบเงินสมทบทุนจดทะเบียนให้แก่มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เป็นจำนวน 500 ล้านบาท โดยมีนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ทำให้เงินทุนจดทะเบียน รวมทั้งสิ้นเป็น 900 ล้านบาท เพื่อขยายการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนในด้านทุนการศึกษา และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ทั้งในด้านความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม และสุขอนามัย ซึ่งนับเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท สุขุมวิท

© 2021 thairemark.com