Monday, 24 June 2024 - 11 : 37 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

สมาคมผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมบางบาล

“สมาคมผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน นำโดย บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด บริษัทไทรพ์อัมสตีล จำกัด และชมรม CSR Thai Club กระทรวงอุตสาหกรรม นำสิ่งของอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บางบาล อยุธยา สร้างรอยยิ้มบนความทุกข์ ให้คนไทยสู่ภัยน้ำท่วม”

ดร.เภา บุญเยี่ยม อุปนายกและเลขาธิการ สมาคมผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน

ดร.เภา บุญเยี่ยม อุปนายกและเลขาธิการ สมาคมผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นับได้ว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมอย่างมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่ม ที่ผ่านมา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับผลกระทบ 12 อำเภอบางบาล เป็นอำเภอได้รับความเสียหายหนักที่สุด มีระดับน้ำท่วมสูงถึง 2 เมตร ได้รับความเดือดร้อนมานาน 3 เดือนแล้ว และคาดว่าจะเข้าสู้ภาวะปกติได้ ต้องใช้เวลา 2-3 เดือน

ด้วยความเดือดร้อยดังกล่าว สมาคมผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน โดยมีพันธมิตร อย่าง บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด บริษัทไทรพ์อัมสตีล จำกัด และชมรม CSR Thai Club กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดทำกิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอบางบาล ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม นำถุงยังชีพ 500 ถุง ข้าวสาร 5 กก. 250 ถุง น้ำดื่ม 3,000 ขวด และสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็น ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ หมู่ 9 ต.บ้านกุ่ม อำเภอบางบาล พระนครศรีอยุธยา

“ในความช่วยเหลือดังกล่าว สมาคมผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ได้นำพพันธมิตร ที่มีจิตอาสา ระดมความช่วยเหลือเพื่อนำถุงยังชีพช่วยชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อย และจากการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ชาวบ้านบอกว่าที่บางบาลประสบประหาน้ำท่วมทุกปี ในปีนี้ได้รับความเดือดร้อนหนัก ที่ผ่านมาน้ำท่วมมา 3 เดือนกว่าแล้ว และคงจะท่วมต่อไปอีกเป็นเดือน ชาวบ้านในพื้นที่บางบาลได้ฝากขอบพระคุณพันธมิตรสมาคมผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน และชมรม CSR Thai Club กระทรวงอุตสาหกรรม ที่มอบความช่วยเหลือให้แก่พวกเขา ที่สร้างกำลังใจให้พวกเขาอยู่กับภัยน้ำท่วมให้ได้ เพื่อการสร้างรอยยิ้มบนความทุกข์ยากของผู้รับ และสร้างความอิ่มใจของผู้ให้ ซึ่งชาวบ้านยังต้องการความช่วยเหลืออีกมาก ในนาม อุปนายกและเลขาธิการ สมาคมผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสาร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมครั้งนี้ เพื่อสร้างรอยยิ้มบนความทุกข์ของผู้ที่ได้รับผลกระทบ”

© 2021 thairemark.com