Thursday, 20 June 2024 - 4 : 15 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ททท.น่าน ลุยเยี่ยมผู้ประกอบการ เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวไฮซีซั่น

น่าน – ททท. ลุยเยี่ยมผู้ประกอบการ ทั้งโรงแรม ที่พัก ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านของฝากของที่ระลึก สถานบริการ และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวไฮซีซั่น

นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายโยธิน ทับทิมทอง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน และคณะอนุกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ด้านการท่องเที่ยว ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ทั้งโรงแรม ที่พัก ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านของฝากของที่ระลึก สถานบริการ และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ สร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกันของภาครัฐและเอกชน เตรียมความพร้อมรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดน่านในช่วงไฮซีซั่นนี้

นายโยธิน ทับทิมทอง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน กล่าวว่า ในช่วงไฮซีซั่นฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ทุกปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่านจำนวนมาก ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้ได้อย่างเหมาะสมและน่าประทับใจ ทั้งเรื่อง การให้บริการ สถานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการหลายแห่ง ถือเป็นจุดเช็คอินที่คาดหมายได้ว่านักท่องเที่ยวจะต้องมาแวะใช้บริการ ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่า ผู้ประกอบการมีการปรับตัว ปรับสถานที่ มีมาตรการรองรับ

ทั้งเรื่องการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด19 การปรับลานจอดรถและการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับลูกค้า การอบรมพนักงานต้อนรับและให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ ส่วนกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้ง การขี่รถ ATV และ ปางช้าง ผู้ประกอบมีประสบการณ์ทำธุรกิจ ซึ่งให้ความสำคัญด้านมาตรฐานและความปลอดภัย โดยภาพรวมถือว่าผู้ประกอบมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองนักท่องเที่ยว ให้เกิดความประทับใจ พร้อมเป็นหน้าเป็นตาด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดน่าน

โดย พอถึงส่วนกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว คือการขี่รถ ATV ก็จะแอดแวนเจอร์หน่อยๆๆ แต่ก็ต้องทดสอบทดลองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว รองผู้ว่าฯ ซ้อนท้าย นายโยธิน เป็นผู้ขี่ ท่าทีทะมัดทะแมง แต่เคยขี่แต่รถซื้อแกง เจอรถแรงๆๆ ก็ต้องค่อยๆๆไป บรรยายกาศการเยี่ยมเยือนสถานประกอบการกิจกรรมขี่รถ ATV ก็เลยสนุกสนานอย่างที่เห็น

© 2021 thairemark.com