Thursday, 20 June 2024 - 2 : 52 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

‘แอร์มาเวล’มอบน้ำดื่มผ่านกองทัพไทยเพื่อนำไปชวยเหลือช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ทั่วไทย

กทม.-“ปริญญา”กรรมการผู้จัดการบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น มอบน้ำดื่มผ่าน”พล.ท.ธีรพงศ์”เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลโท ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร รับมอบสิ่งของบริจาคจากบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบด้วย น้ำดื่มยี่ห้อมาเวล ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 2,000 ขวด และปลากระป๋อง จำนวน 1,000 กระป๋อง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ โดยมีคุณปริญญา มานวงค์ กรรมการผู้จัดการบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้มอบ

ทั้งนี้ ในห้วงที่ผ่านมากองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย รวมทั้งแจกจ่ายถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนมาจากภาคส่วนต่าง ๆ ให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ความเดือดร้อน พร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วน และจะยังคงดำรงความต่อเนื่องในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

มาเวลคอร์ปอเรชั่น #แอร์มาเวล #กองบัญชาการกองทัพไทย #กรมกิจการพลเรือนทหาร #มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

© 2021 thairemark.com