Monday, 26 February 2024 - 2 : 30 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ยิ่งใหญ่อลังการ นักท่องเที่ยวแห่ชม งานประเพณีวิ่งควาย ชลบุรี ครั้งที่ 151

เมื่อเวลา08.00น.วันที่ 9 ต.ค.256 ที่บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสาวประภัสรา ศรีทอง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายสุติกรณ์ จำเริญพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ร่วมงานประเพณีวิ่งควาย ประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 151

โดยมีการจัดขบวนริ้วเกวียนกัณฑ์ทั้งหมด 14 เล่ม แห่ควายประเภทสวยงาม ประเภทตลกขบขัน หลังจากนั้นได้เดินแห่รอบตลาดเมืองชลบุรี ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19ได้ผ่อนคล้ายลง ทำให้การจัดงานในครั้งนี้ มีการแห่เกวียนกัณฑ์รอบตลาดเมืองชลบุรีอย่างยิ่งใหญ่สวยงาม

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 151 ของการจัดงาน มีขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 ต.ค. 2565 ประเพณีการวิ่งควายมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวิ่งควาย ซึ่งเป็นประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์ควายไทยโดยเฉพาะควายวิ่งไม่ให้สูญพันธุ์

สำหรับประเพณีวิ่งควาย เป็นประเพณีท้องถิ่นที่มีความเก่าแก่ดั้งเดิมของจังหวัดชลบุรีที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน ซึ่งถือว่ามีแห่งเดียวในไทยและแห่งเดียวในโลก โดยจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 หรือก่อนวันออกพรรษา 1 วัน ซึ่งในปีนี้ นับเป็นครั้งที่ 151 ที่มีการจัดมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยจุดมุ่งหมายที่ว่าเพื่อให้ชาวบ้านหรือเกษตรกรที่เหนื่อยจากการทำนาได้พักจากงาน ควายได้พักจากการไถนา

โดยจะมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ชาวนาหรือเกษตรกรและประชาชนได้ร่วมสนุกกันในแต่ละปี เช่น การแข่งขันวิ่งควาย การประกวดสุขภาพควายควายงามและพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ควาย เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ควายไทย มีการแข่งขันกีฬาไทยพื้นบ้าน เช่น ปีนเสาน้ำมัน ยิงเป้าด้วยหนังสติ๊ก ตะกร้อลอดห่วง ปริศนาคำทาย นอกจากนี้ ยังมีการประกวดน้องนางบ้านนา และการประกวดสาว(เหลือ)น้อยบ้านนา เพื่อสร้างสีสันให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย

© 2021 thairemark.com