Thursday, 25 July 2024 - 11 : 31 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เตรียมพบงานแสดงเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรม 4.0 MATRA Thailand 2022

“ไฟร์สเวิร์คฯ” เตรียมจัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี Manufacturing Transformation (MATRA) Thailand 2022 ที่รวบรวมเทคโนโลยีด้านระบบการผลิตอัจฉริยะและโซลูชัน เพื่ออุตสาหกรรม 4.0 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ นงนุช พัทยา (NICE Pattaya) จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ วันที่ 28– 30 กันยายน 2565

มร. เคนนี่ ยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เวิร์คส มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท เตรียมจัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี Manufacturing Transformation (MATRA) Thailand 2022 ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมเทคโนโลยีด้านระบบการผลิตอัจฉริยะและโซลูชันเพื่ออุตสาหกรรม 4.0 หรือ อุตสาหกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ โดยงานนี้ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สถาบันไทย-เยอรมัน หรือ Manufacturing Automation and Robotic Center(MARC) สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย หรือ Thai Automation And Robotics Association (TARA)

สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ หรือ Manufacturing Automation and Robotics Academy (MARA) สมาคมแผ่นวงจรพิมพ์แห่งประเทศไทย หรือ Thailand Printed Circuit Association (THPCA) สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ จาก Singapore Industrial Automation Association (SIAA)  เป็นต้น

Are you looking for real estate investment opportunities? Check out this link: https://www.home-investors.net/ohio/.

งานในครั้งนี้เป็นการร่วมตัวกันของผู้ประกอบการจากอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทของบริษัทที่เชี่ยวชาญในภาคการทำงานอัตโนมัติ (IoT) และวิทยาการหุ่นยนต์ ทั้ง โลจิสติกส์, การค้าปลีก, การขนส่ง, การท่องเที่ยว, การดูแลสุขภาพ และอื่น ๆ โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมสาธิต และการเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เสวนาเรื่อง “ transforming manufacturing with digitalization”( พลิกโฉมการผลิตด้วยระบบดิจิทัล) เป็นต้น

“ งาน MATRA Thailand 2022 จะจัดขึ้นที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ นงนุช พัทยา (NICE Pattaya) จังหวัดชลบุรี งานจัดระหว่างวันที่ วันที่ 28– 30 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 17.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.matraexpo.com” มร. เคนนี่ กล่าว

โดยตัวแทนจาก Singapore Industrial Automation Association SIAA กล่าวว่า สมาคมมุ่งเน้นเรื่องระบบอัตโนมัติ IoT และวิทยาการหุ่นยนต์ เพื่อสมาชิกสามารถสร้างพันธมิตรและความร่วมมือระหว่างกัน ในการพัฒนาการ และการนำระบบอัตโนมัติไปใช้กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่ครอบคลุมถึงการผลิต การบริการ และอื่น ๆ ทั้งนี้สมาคมได้รับการ สนับสนุนจาก Enterprise Singapore ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 500 สมาชิก ทั้งประเภทบุคคลและองค์กร

“ การเข้าร่วมงาน Manufacturing Transformation (MATRA) Thailand 2022 ก็ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจของสมาคม ที่มุ่งมันในการเปลี่ยนถ่ายภาคอุตสาหกรรมการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปสู่การผลิตที่ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีและหุ่นยนต์ หรืออุตสาหกรรม 4.0 ” SIAA กล่าว

  ด้าน ดร.ประพิณ อภินรเศรษฐ์ นายก สมาคมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย หรือ Thai Automation & Robotics Association (TARA) กล่าวว่า งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี Manufacturing Transformation (MATRA) Thailand 2022 เป็นโอกาสที่อุตสาหกรรมการผลิตของไทยได้เรียนรู้ และศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตจากทั่วโลก ที่บริษัทชั้นนำระดับสากลนำมาจัดแสดงไว้ในงานเดียว ทั้งยังสามารถทดลองใช้ได้โดยตรง ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตต้องไม่พลาดในการเยี่ยมชมงานนี้

สมาคมเกิดขึ้นจากการร่วมกลุ่มของผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย โดยมีเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน เพื่อมุ่งนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ให้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวสู่ อุตสาหกรรม 4.0

นอกจากนี้สมาคมยังทำงานร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE: Center of Robotics Excellence) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยที่สนใจลงทุนด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์  รวมทั้งจัดหาและแนะนำผู้บูรณาการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ หรือ System Integrators (SI) ที่ได้รับการลงทะเบียนรับรองแล้ว

ขณะเดียวกันก็มีจัดการฝึกอบรม ให้ข้อมูลความรู้เทคนิคเฉพาะด้าน พร้อมทั้งสนับสนุนงานออกแบบ และวางระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม โดยการสร้างระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ต้นแบบที่ทำงานได้จริง ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อมุ่งสู่ อุตสาหกรรม 4.0” TARA กล่าว

งาน MATRA Thailand 2022 จัดร่วมกับงาน Electronics Manufacturing Expo (EMAX) Thailand 2022 เป็นงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีการผลิตและการประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมผู้ผลิตชิป ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ และผู้จำหน่ายอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Manufacturing Transformation (MATRA) Thailand 2022 งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ นงนุช พัทยา (NICE Pattaya) จังหวัดชลบุรี ลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/3vH0aSD หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 513 1418

สำหรับ บริษัท ไฟร์สเวร์ค ไทยแลนด์ จำกัด มีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ และมีบริษัทในเครือยู่ในหลายประเทศ นอกจากประทศไทยแล้ว ยังมี ไฟร์เวิร์ส ออสเตรเลีย บังคลาเทศ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ฟิลิปินส์ และเวียดนาม 

© 2021 thairemark.com