Sunday, 25 February 2024 - 4 : 14 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เปิดแล้ว!!!ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาพนักงานนวดไทย

เปิดแล้ว!!!ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นส่วนของเอกชนก็จะเปิดเป็นทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาพนักงานนวดไทยระดับหนึ่งระดับสองแล้วก็มีโครงการว่าจะเปิดสาขาสุขภาพองรวมสปาตะวันตกหัตถบำบัดโภชนาบำบัดในอันดับต่อไป

ทั้งนี้เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาการแพทย์แผนไทย “บุญญารัตน์ธนาคิม”เปิดอบรมเกี่ยวกับการนวด จะมีนวดไทย นวดฝ่าเท้า นวดอ่ะโรม่า นวดน้ำมันขัดผิวหินร้อน นวดขอบแก้ววิ่งแก้วกลัวซา นวดหน้าประคบสมุนไพรประคบหม้อเกลือประมาณนี้

นอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนไทยยุค โควิด-19 โครงการนี้ก็จะมีจัดอบรมฟรีปีนึงก็มีประมาณสองครั้งให้กับผู้ที่ต้องการหางานทำตกงานต้องการหาอาชีพเสริมหรือผู้ที่มีรายได้น้อยเมื่ออบรมแล้วสามารถกลับไปประกอบอาชีพได้

© 2021 thairemark.com