Friday, 21 June 2024 - 9 : 40 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“ดิเอมเมอรัลด์”รับรางวัล“โรงแรมดีเด่นในด้านการบริหารที่มีคุณภาพเป็นเลิศ”

“ธนา ชีรวินิจ” เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบโล่รางวัล “โรงแรมดีเด่นในด้านการบริหารที่มีคุณภาพเป็นเลิศ” ให้กับโรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ โดย ขวัญเรือน เหลียวตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ภายในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย โดยมี อนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดี ที่ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวานนี้

© 2021 thairemark.com