Friday, 21 June 2024 - 9 : 53 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 รับมอบเครื่องฟอกกำจัดเชื้อโรค

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00 น พลตำรวจโท ธนายุทธ วุฒิจรัสธำรงธ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 รับมอบเครื่องฟอกกำจัดเชื้อโรค และมลพิษในอากาศ Natural Air Fresh จาก บริษัท เอพลัส อินโนเวชั่น แอสเซท จำกัด ในการนี้นาย นันทวัฒน์ พรรณสกุลวัฒน์ ประธานบริษัทและคุณเสกษิต บุญเนือง ประธานบริหารร่วม เข้ามอบผลิตภัณฑ์ให้กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ไว้เพื่อป้องกันและกำจัดเชื้อโรค COVID-19 ในหน่วยงานต่อไป

© 2021 thairemark.com