Thursday, 25 July 2024 - 10 : 22 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

มีน้ำใจ…มีความสุข ที่ โรงเรียนบ้านดงยาง จ.กาญจนบุรี

ในวันนี้ (๙ ก.ค. ๖๕) ที่ โรงเรียนบ้านดงยาง ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี กองทัพบกและกองพลทหารราบที่ ๙ พร้อมสื่อมวลชนจากส่วนกลาง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันสร้างความสุขให้กับน้องๆ นักเรียน ด้วยการร่วมกันพัฒนาโรงเรียน นำอุปกรณ์การเรียนการสอนมามอบให้เพื่อเป็นกำลังใจในการศึกษาในพื้นที่ชนบท ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้หน่วยทหารได้เป็นส่วนหนึ่งในการการสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ สร้างความสุขให้ประชาชน

โดย พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก/โฆษกกองทัพบก พร้อมด้วย พลตรี บรรยง ทองน่วม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ ทีมโฆษกกองทัพบก และคณะสื่อมวลชน ผนึกพลังใจแรงกายร่วมนำสิ่งของมามอบให้น้องๆ โรงเรียนบ้านดงยาง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา จำนวน ๓๘ คน และครู ๔ คน โดยกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนการสอน อาทิ มูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ, กรมกิจการพลเรือนทหารบก, กรมแพทย์ทหารบก, กรมพลาธิการทหารบก, สำนักงานเลขานุการกองทัพบก

โดยน้องๆ พี่ทหาร และพี่สื่อมวลชนได้ร่วมกันปลูก “ต้นรวงผึ้ง” หน้าอาคารเรียน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งต้นรวงผึ้งเป็นพรรณไม้หอมประจำรัชกาลที่ ๑๐ มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ดอกรวงผึ้งมีสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ เมื่อพระองค์เสด็จฯ กอปรพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่าง ๆ ทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้เพื่อเป็นตัวแทนแห่งพระองค์และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร นอกจากนี้มีกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน ตกแต่งทาสีเครื่องเล่น, จัดมุมอ่านหนังสือให้เด็กนักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และร่วมทำอาหารกลางวันโดยรถครัวสนามให้น้องได้รับประทานร่วมกัน นอกจากนี้ ทีมจิตอาสาได้มอบจักรยานสานฝันปันสุข ถุงยังชีพ
เพื่อการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ตู้น้ำดื่มพร้อมเครื่องกรอง กล่องอาหาร ชุดยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัย มีขนมและไอศครีมมาสร้างความสุขให้เด็กๆ ด้วย

กิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทุกคนได้มาร่วมกันทำความดี ช่วยเหลือ แบ่งปัน ให้กำลังใจและเติมเต็มความสุขก่อให้เกิดพลังแห่งความสามัคคี ที่จะร่วมสร้างสังคมไทยให้ “ มีน้ำใจ…มีความสุข”

© 2021 thairemark.com