Thursday, 20 June 2024 - 3 : 21 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ตอบแทนสังคมไทย”J&C” ร่วมมือ”ดีป้า”ช่วยคนไร้บ้านพร้อมบริจาคอาหาร-น้ำดื่ม

บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (J&C) ขอเป็นอีกหนึ่งแรงความร่วมมือร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Corporate Social Responsibility – CSR) ด้วยการเข้าร่วมสนับสนุนโครงการจ้างวานข้า:คนไร้บ้านแต่ไม่ไร้หัวใจ โดยมูลนิธิกระจกเงาเพื่อช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้คนไร้บ้านได้มีงานทำและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมกับร่วมบริจาคอาหารน้ำดื่มและของใช้จำเป็นต่างๆ เป็นจำนวนมาก

© 2021 thairemark.com