Tuesday, 16 July 2024 - 3 : 11 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

‘อ.เฉลิมชัย’ชี้ช่องดัน’ศิลปะ วัฒนธรรม’หารายได้เข้าประเทศ

“พลภูมิ” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม โพสต์เฟซบุ๊ก ขอบคุณ “อ.เฉลิมชัย” แนะนำ การทำงานขับเคลื่อน ก.วัฒนธรรม โดยใช้ศิลปะ วัฒนธรรม เป็นเครื่องมือ หารายได้เข้าประเทศ ชี้ เป็นประโยชน์อย่างมาก

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 66 นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า หลังจากที่ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ได้ตอบรับกลับมาช่วยจัดงาน “ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย” อย่างเต็มตัวอีกครั้ง จึงได้มีโอกาสได้พบหารือ กับ อ.เฉลิมชัย ซึ่งท่านได้แนะนำมุมมองเรื่องศิลปวัฒนธรรม และการขับเคลื่อนงานของกระทรวงวัฒนธรรมได้อย่างน่าสนใจ และตรงกับแนวนโยบายที่กระทรวงกำลังจะขับเคลื่อน นั่นคือการผลักดันให้ กระทรวงวัฒนธรรมเป็นกระทรวงสร้างเงิน และนำเงินเข้าประเทศ โดยใช้ศิลปะ วัฒนธรรม เป็นเครื่องมือ ให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม

นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ควรใช้ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อสร้างรสนิยม (taste) และหน้าตา (ภาพลักษณ์ เกียรติภูมิ) ของคนไทยและประเทศไทยในเวทีโลก เพราะคนเสพงานศิลปะ คือ คนรวย คนที่มีเงิน ถ้าทำงานศิลปะให้สำเร็จ คนมาเที่ยว มาซื้องานศิลปะ มาจับจ่ายใช้สอย จะได้เม็ดเงินเข้าประเทศอย่างมหาศาล

สำหรับงาน “ไทยแลนด์เบียนนาเล่” คือ แฟชั่นงานศิลปะที่รวมสุดยอดศิลปินระดับโลกมาแสดงงาน เป็นแฟชั่นผ่านงานศิลปะ คือ แฟชั่นที่ต้องทำให้คนรู้สึกชื่นชอบและนิยม เพื่อให้คนไปดู ไปเที่ยว ไปจับจ่ายใช้สอย สร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ สร้างการยอมรับด้านศิลปะของไทยในเวทีโลก ซึ่งงานเบียนนาเล่ที่จังหวัดเชียงราย คือ ตัวอย่างงานสร้างงานศิลปะเพื่อนำเงินเข้าประเทศ ยกระดับศิลปินและคิวเรเตอร์ไทยสู่ระดับโลก

นายพลภูมิ กล่าวอีกว่า อ.เฉลิมชัย ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานเร่งด่วนของกระทรวงวัฒนธรรม คือการแก้ไขปัญหาที่เป็น pain point ของวงการศิลปะก่อน เช่น ภาษีนำเข้า ส่งออกงานศิลปะและวัสดุอุปกรณ์สร้างงานศิลปะ แก้กฎหมาย ปลดล็อกอุปสรรคและเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญ

ทั้งที่ประเทศไทยเรามีศิลปินที่เก่งๆ หลายคน แต่ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ดังนั้นต้องเร่งพัฒนาและส่งเสริมศิลปินไทยให้มีโอกาสไปเรียนรู้ แสดงศักยภาพ และเปิดโลกทัศน์ในเวทีต่างประเทศ

ขณะเดียวกัน ควรเลือกทำสิ่งเล็กๆ แต่มีความสำคัญ ตรงเป้าหมาย ความต้องการ และมี impact สูง เพื่อให้คนยอม แล้วค่อยทำเรื่องใหญ่ ในช่วงที่มีการยอมรับ มีศรัทธา และบารมีมากพอ พร้อมยกตัวอย่าง วัดร่องขุ่น บ้านดำ คือ ตัวอย่าง soft power โดยใช้ศิลปะร่วมสมัยที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน

นายพลภูมิ กล่าวอีกว่า ต้องขอบคุณคำแนะนำของ อ.เฉลิมชัย ที่ถือเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการขับเคลื่อนงานของกระทรวงวัฒนธรรม หลังจากนี้เชื่อว่า กระทรวงวัฒนธรรมภายใต้การทำงานของ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม และรัฐบาลจะสร้างความเปลี่ยนแปลงและเพิ่มมูลค่าทางศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลกอย่างแน่นอน

© 2021 thairemark.com